Reimert Groep
team

175

COLLEGA’S
verharding

120.000

EENHEDEN OPEN VERHARDING
per jaar
asfalt

60.000

TON ASFALT
per jaar

25

BETONCONSTRUCTIES
per jaar
riolering

25

KM RIOLERING
per jaar
voertuigen

109

VOERTUIGEN
NIEUWS
 • Sort Blog:
 • All
 • (Beton)bouw
 • Duurzaamheid
 • Grondwerkzaamheden
 • Infrastructuur
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Omgevingsmanagement

Leidingen beschermen, bomen behouden: De TinBin grondzuiger biedt uitkomst

Bomen en leidingen zijn geen goed combinatie. Wortelingroei veroorzaakt lekkages en verstoppingen van het riool, maar in een steeds dichter bevolkte omgeving wordt groen alleen maar belangrijker. Daarom doet de gemeente Almere samen met onderzoeksbureau IKT onderzoek naar het wortelproof maken van rioleringen. De nieuwe TinBin grondzuiger van Reimert speelt hierin een belangrijke rol.

In het eerste kwartaal van 2019 heeft gemeente Almere samen met Rioned en IKT Nederland (onderdeel van het Duitse Institut für Underirdische Infrastruktur) een proefopstelling geplaatst vlakbij het parkeerterrein van de Floriade. In deze opstelling is een stuk riool aangelegd met daarboven een aantal nieuwe bomen. Er wordt een viertal nieuwe methoden getest om wortelingroei te voorkomen:

 • Poriënarme vulmaterialen in de rioolsleuf;
 • Krimpfolie rondom de buisverbindingen;
 • Diverse platen en folies in de sleuf;
 • Wortelbestendige buisverbindingen.

Door dikke plexiglas platen kunnen bezoekers de wortelgroei volgen. Omdat het project mooi aansluit op de Floriade thematiek, Growing Green Cities, werd tijdens de Floriade de proefopstelling opgegraven zodat de eerste resultaten konden worden bekeken.

Ontgraven proefopstelling
Het ontgraven van de proefopstelling klinkt simpeler dan het was. Marc Roodsant vertelt: “Traditioneel gezien zouden we rondom een riool voorzichtig ontgraven met de bak van de kraan of minitieus met een schep. Reimert heeft echter een TinBin Grondzuiger aangeschaft die ideaal is in dit soort situaties”. We hebben ruime ervaring opgedaan met de inzet van de TinBin grondzuiger op de Eikenlaan in Muiden. “Op dit project moest op een aantal plekken binnen de kwetsbare zone van de bomen worden gewerkt. Door de TinBin grondzuiger in te zetten kon schade aan de bomen worden voorkomen”, aldus Marc Roodsant.

TinBin Grondzuiger
“Normaliter heeft een grondzuiger ongeveer het formaat van de gemiddelde vrachtwagen, de TinBin grondzuiger is echter heel compact. Je koppelt hem aan de mobiele kraan en hij kan met behulp van de aangekoppelde slang op minitieuze wijze de grond rondom wortels en rioolbuizen verwijderen”, aldus Marc. De grondzuiger kan ongeveer een kubieke meter grond per keer opzuigen voordat hij geleegd moet worden. Het legen gaat heel simpel en snel via een klep aan de onderkant.
Deze nieuwe techniek is een echte uitkomst voor de beheer en onderhoudsafdelingen van gemeenten. Niet alleen kunnen verstoppingen en lekkages met de grondzuiger heel specifiek worden blootgelegd, ook voor het aanleggen van nieuw riool onder bijvoorbeeld een kabels en leidingen tracé is de TinBin een uitkomst.

Vervolg van het onderzoek
Het onderzoeksteam van de proef in Almere was erg blij met de resultaten van de grondzuiger, en er is inmiddels besloten om de proefopstelling weer dicht te gooien en nog een jaar te laten staan.

Beugel legt tijdelijk werkterrein aan voor gemeente Groningen

Ook in Noord-Nederland is de Reimert Groep goed vertegenwoordigd. In Groningen heeft Beugel Infrastructuur namelijk vanaf mei 2022 hard gewerkt aan het gereed maken van een werkterrein voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel. Om het werkterrein te kunnen realiseren moest Beugel een watergang dempen en de vissen verhuizen naar een nieuwe stek.

READ MORE

Herinrichting station Naarden-Bussum

Als onderdeel van een groter project van ProRail waarbij het volledige stationsgebied rondom station Naarden-Bussum onder handen wordt genomen, heeft Reimert Bouw en Infrastructuur de nieuwe westelijke entree, het stationsplein en de perrons gerealiseerd. Het plein kreeg een luxere uitstraling met veel groen, en de gebakken stenen in diverse kleurschakeringen werden hergebruikt. Een project waarbij vele disciplines samenkomen en waar bijna alle dochterbedrijven van de Reimert Groep bij betrokken zijn geweest. Multidisciplinair op z’n best!

READ MORE

De toekomst van Geopolymeerbeton: Studenten doen onderzoek bij Reimert

Binnen de Reimert Groep zijn 3 studenten bezig met hun afstudeeronderzoek. Beide onderzoeken zijn gericht op het inzetten en hergebruiken van Geopolymeerbeton. Inmiddels zijn de onderzoeken ingeleverd en gepresenteerd en wachten de studenten op hun beoordeling! Hieronder delen we alvast wat over de onderzoeken, en binnenkort kunnen wij u meer vertellen over de conclusies hiervan!

Sietske de Boer | 22 | Opleiding: Management van de Leefomgeving | Afstudeeronderzoek: Case study procesverbetering introductie geopolymeerbeton.

“Het toevoegen van een nieuw product aan de markt gaat vaak niet zonder slag of stoot. Tijdens mijn afstudeerstage ga ik onderzoeken hoe we dat proces kunnen
verbeteren. Ik gebruik hiervoor het geopolymeerbeton van de Floriade Bruggen als

Case study. Wanneer er een nieuw product is ontwikkeld zijn er vaak nog een heleboel dingen onduidelijk. Zo zijn soms nog niet alle juiste certificaten aanwezig, duren constructieberekeningen langer dan verwacht of zijn er minder gegevens bekend dan bij het traditionele product. Dit kan leiden tot vertraging in het proces. Ik onderzoek in mijn afstudeerstage hoe we dit proces kunnen verbeteren, hoe we miscommunicatie voorkomen en hoe we de juiste mensen op de juiste plaats zetten.”

 

Jelle Scholten (21) en João Machado Santos (21) Opleiding: Civiele Techniek | Afstudeeronderzoek: Hoogwaardige recycling geopolymeerbeton.
Jelle en João zitten beiden in hun laatste jaar van de opleiding Civiele Techniek aan het Windesheim in Zwolle. Voor hun afstudeerstage onderzoeken zij de mogelijkheid om geopolymeerbeton hoogwaardig te recyclen. Door stukken van het cementloze beton te breken proberen zij erachter te komen hoeveel procent van het gebroken puin weer hergebruikt kan worden om nieuw beton te maken. João vertelt: “Bij de bouw van de Floriade bruggen zijn een aantal proefstukken van het beton gestort om de afwerking van de bruggen te bepalen en te testen. Deze stukken kunnen wij nu mooi gebruiken voor ons onderzoek. Bij het produceren van het beton worden verschillende fracties zand en grind gebruikt. Wanneer we het beton weer breken komen deze fracties niet volledig hetzelfde terug. De eerste onderzoeken wijzen nu uit dat ongeveer 70% van het gebroken materiaal vrijkomt in de benodigde fracties om opnieuw toegepast te kunnen worden in het geopolymeerbeton. De overige 30% kan als andere bouwstof worden ingezet in de bouw en wegenbouw”.

 

Binnenkort zullen wij via deze website een stukje van de conclusies van beide onderzoeken delen! 

elektrische minigraver

De Reimert Groep: Duurzaam investeren in 2022

Duurzaam investeren

Reimert bouwt aan een veerkrachtige infrastructuur, bevordert inclusieve en duurzame gebiedsontwikkeling en stimuleert innovatie. We geven hiermee invulling aan één van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Duurzaamheid en circulariteit zijn door alle lagen van de bedrijfsvoering van de Reimert Groep verweven. Zo zijn we gecertificeerd op trede 5 van de CO2-Prestatieladder en op trede 4 van de Prestatieladder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Verder wordt er dit jaar flink geïnvesteerd in de reductiedoelstellingen. “Om aan onze CO2-reductiedoelstellingen te blijven voldoen wordt dit jaar de transitie ingezet naar volledige elektrificatie van het wagenpark. Tenzij elektrisch vervoer in de praktijk niet werkbaar is, worden alle voertuigen vervangen voor elektrische voertuigen. Daarnaast hebben we inmiddels een elektrische minigraver aangeschaft en voegen we op korte termijn ook een elektrische shovel toe aan ons materieel,” aldus Bas Reimert.

Waterstof & Nox-filters

Reimert richt zich niet alleen op verdere elektrificatie van het wagenpark en het materieel. Ook de toepassing van waterstof in de uitvoering staat hoog op de agenda. Samen met partner Cirwinn, Theo Pouw en Torregreen wordt gewerkt aan een pilot waarbij er met behulp van een innovatieve vergassingstechnologie waterstof wordt geproduceerd uit Almeers afval. Daarnaast loopt er op dit moment een pilot waarbij met behulp van een waterstofinjector waterstof kan worden toegevoegd aan het verbrandingsproces in traditionele dieselmotoren. Met als gevolg een mogelijke CO2-reductie van 30-50%, en een reductie in het brandstofverbruik van minimaal 20%. In combinatie met Blauwe Diesel loopt de CO2-reductie nog verder op. Bas Reimert: “Deze innovatieve technologie wordt nog dit jaar op vijf machines binnen de Reimert Groep geïnstalleerd. Met behulp van sensoren kunnen we de uitstoot en het brandstofverbruik monitoren en vastleggen. Om nog verder te voldoen aan onze reductiedoelstellingen worden er dit jaar ook drie machines uitgerust met NOx-filters. Door deze filtertechnologie in te zetten in de uitvoering kan zowel groot, als klein mobiel materieel nagenoeg stikstofvrij worden ingezet.”

Hoge ambitie

Naast het actief reduceren van uitstoot in de uitvoering werkt de Reimert Groep samen met partner CIRWINN, het hele jaar door aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën om duurzamer én circulair te bouwen aan de toekomst. Een mooi voorbeeld hiervan is het geopolymeerbeton (cementloos constructiebeton) op basis van Almeers betonpuin dat we hebben gebruikt bij de bouw van de Floriade bruggen ‘Rondje Weerwater’ en de ‘Beverbrug’. Maar ook de pilot met groene waterstofproductie uit Almeerse reststromen en de waterstofinjectie-technologie zijn mooie voorbeelden van dit partnerschap. Op pagina 13 van onze nieuwsbrief leest u meer over onze duurzame samenwerking met CIRWINN.

elektrische minigraver

Reimert verzorgt inrichting Floriade terrein

Reimert heeft, in opdracht van Arcadis (gedelegeerd opdrachtgever namens de Floriade), de terreininrichting van alle publieke kavels en het beheerterrein verzorgd. Een hectisch project met een groot aantal stakeholders, maar dankzij het fijne projectteam dat elkaar feilloos aanvoelde is het project tot een succesvol einde gebracht en was het terrein op tijd klaar voor de bezoekers!

Het Floriade terrein bestaat uit diverse kavels van standhouders van over de hele wereld, maar er zijn natuurlijk ook kavels voor de algemene voorzieningen. Reimert is, in opdracht van Arcadis, verantwoordelijk voor de inrichting van die kavels. “Van toiletvoorzieningen en verkoopcorners tot selfie-hoekjes, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is aanwezig”, vertelt Reimert directeur Gerrold Steenbergen enthousiast. Achter de schermen wordt er door Reimert ook een beheerdersterrein ingericht. Hier kunnen alle onderaannemers en kaveleigenaren de komende zes maanden hun materiaal en
materieel voor het onderhoud van hun kavels opslaan.

Niet treuzelen maar doorpakken!
Al tijdens de tenderfase gaf Arcadis aan dat het inrichten van de openbare kavels op de Floriade een hectisch project ging worden met strakke deadlines én heel veel (internationale) stakeholders. Reimert heeft daarom ingezet op een zeer ervaren projectteam, korte lijnen en flexibele uitvoering. Niet treuzelen, maar doorpakken. Vooruit kijken en deadlines halen.

Projectteam
Het projectteam van Reimert bestaat uit: Arjan Wicherson (projectleider), Gert-Jan Verhoef (hoofduitvoerder), Mabo Strabucchi (werkvoorbereiding), Jenny Dijkhof (werkvoorbereiding en projectondersteuning), Vincent Neimeijer, Bertus van Beek en Pieter Tadema (uitvoerdersteam).
Gerrold Steenbergen vertelt: “Het projectteam is niet alleen samengesteld op basis van ervaring, maar we hebben ook gekozen voor mensen die goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaar aanvullen. Dat heeft goed uitgepakt. Het was erg hectisch, en geen dag was hetzelfde. Iedereen stond onder hoogspanning maar daar is het team uitermate goed mee omgegaan. Het hele team was erg gemotiveerd om samen voor de deadline een kwalitatief goed eindproduct neer te zetten. En dat is gelukt!”

Samenwerking
Ook de samenwerking met Arcadis verliep vlekkeloos. Gerrold Steenbergen: “Het managen van zo’n groot project met zoveel internationale stakeholders is ook voor Arcadis een enorme uitdaging, maar de teamleden van zowel Reimert als Arcadis voelden elkaar feilloos aan en de algehele sfeer was ondanks de hectiek altijd positief. Er was gewoonweg een goede klik, iedereen snapte elkaar en vulde elkaar aan. Er werd echt samen naar een gezamenlijk einddoel toe gewerkt”. Ook Jos van Berlo, Senior Project Manager van Arcadis, is positief over de samenwerking: “Bij de uitvoering van een project als dit is het met name de match tussen de projectteamleden die bepalend is. Met die match zit het bij Reimert en Arcadis wel goed. De projectteamleden weten elkaar goed te vinden en er heerst een fijne open cultuur. We kunnen elkaar makkelijk aanspreken en de lijnen zijn kort.”

Duurzaamheid
Uiteraard was ook de duurzaamheid een belangrijk speerpunt bij het inrichten van het Floriade terrein. De infrastructuur op het Floriade terrein blijft bestaan voor de toekomstige woonwijk Hortus. De kavels worden echter na afloop van de Floriade weer leeggehaald zodat er straks woningen op gebouwd kunnen worden. Gerrold Steenbergen: “Een belangrijke meerwaarde in ons plan van aanpak tijdens de tenderfase is dat wij een deel van de materialen die we gebruiken op de Floriade, na afloop weer terugnemen en hergebruiken in onze andere projecten”.

Eindsprint
De laatste drie weken voor de opening waren erg spannend. Jos van Berlo: “Onderschatting van het Nederlandse vergunningstraject door internationale inzendingen, onzekerheid door COVID-19 en uitstel van beslissingen zorgden ervoor dat sommige kavels achterliepen op schema. Daardoor waren we in de eindsprint niet geheel zonder zorgen, maar hebben we het steeds onder controle weten te houden door continu bij te sturen en samen met Reimert waar nodig op te schalen”. Ook de inzendingen hebben verbluffend werk geleverd. Mabo Strabucchi (werkvoorbereider Reimert) vertelt tijdens een rondje over het terrein: “Iedere keer als ik weer een rondje doe over het hele project sta ik ervan te kijken hoeveel werk er weer door iedereen verricht is in slechts een kwestie van dagen”.

Opening
In de week voor de opening heeft het team van Reimert alles op alles gezet om de puntjes op de “i” te zetten en het terrein helemaal toonbaar te maken voor de opening. Met een team van ruim 100 medewerkers werden de resterende paden in orde gemaakt, pakten we een aantal laatste klussen op voor de kaveleigenaren en ruimden we het volledige terrein op. Op 13 april was het dan eindelijk zo ver, Koning Willem Alexander opende officieel de Floriade Expo 2022!

De Reimert Groep partner van Floriade 2022

In de week van de circulaire economie kondigen de Reimert Groep en Floriade Expo 2022 hun partnerschap aan. En dat is niet toevallig. Speerpunt voor Reimert is duurzame en circulaire bouw. Binnen de Floriade-thematiek “Growing Green Cities” presenteert Reimert op de Expo duurzame oplossingen die nodig zijn om steden aantrekkelijk en veilig te houden. 

READ MORE

Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg

Afgelopen juli was het eindelijk zo zover: de fiets- en voetgangersbrug over de waterlandseweg werd ingehesen. De brug met zijn unieke, golvende vorm, bestaat uit zes afzonderlijke delen. Alle delen zijn geproduceerd in Heusden en vervolgens over het en de weg naar de projectlocatie in Almere vervoerd. Ter plekke is twee dagen lang, dag en nacht gewerkt om de onderdelen van de brug te monteren op de kolommen die vooraf waren geplaatst.

READ MORE

Stage bij herontwikkeling windpark Jaap Rodenburg

Met de wind in de rug aan de slag bij Reimert! Je moet wel erg enthousiast zijn over je stageplek, wil je zelf regelen dat je er ook je tweede stageperiode mag blijven. Dat deed Jelle Scholten uit Almere. Vanuit zijn studie civiele techniek aan Hogeschool Windesheim in Zwolle, liep hij stage bij Reimert Bouw en Infrastructuur. Dit was niet de eerste keer dat Reimert en Windesheim de handen in één sloegen. Reimert en de Hogeschool nemen namelijk samen deel aan het initiatief ‘Hergebruik Composieten’ en regelmatig mogen studenten vakkennis opdoen op de verschillende projecten van de Reimert Groep. Zo ook Jelle. Hij liep een jaar stage op het project ‘Herontwikkeling Winpark Jaap Rodenburg’ in Almere Pampus. 

READ MORE

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten