Reimert Bouw en Infrastructuur en de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Crailo (GEM Crailo, bestaande uit gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren) werken samen om de voormalige legerplaats Crailo voor te bereiden op een nieuw buurtschap dat hier wordt ontwikkeld. Volledig in lijn met de ambities van GEM Crailo worden de werkzaamheden zo duurzaam en circulair mogelijk uitgevoerd.

Verleden van Crailo

De voormalige legerplaats Crailo kent een rijke historie, in het verleden diende het gebied namelijk als militaire grond. Er zijn diverse oefenterreinen te vinden in het gebied voor bijvoorbeeld schiet- of voertuigoefeningen. Er was zelfs een heus rampenterrein met dorpje van diverse ‘bouwvallen’ die werden gebruikt om evacuaties na te bootsen. Daarnaast staan er op het terrein diverse gebouwen die dienden als lesgebouwen voor de herscholing van dienstplichtige militairen.

In 1992 werd het eerste asielzoekerscentrum (AZC) van Nederland gevestigd op Crailo. Dit AZC bleef bestaan tot 2016. Sindsdien werd het terrein nog af en toe gebruikt als plek om niet gesprongen explosieven te klaren.

Toekomst van Crailo

In 2017 hebben de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren de handen ineen geslagen, en zijn ze onder de noemer GEM Crailo gestart met het ontwikkelen van een nieuw plan voor het gebied: een buurtschap met een groen hart. Er worden straks 590 koop- en huurwoningen en appartementen gerealiseerd. Het buurtschap heeft een groen karakter, is ecologisch verantwoord ingericht én heeft de ambitie om meer energie op te wekken dan dat er wordt verbruikt.

Afbeelding1  

Duurzaamheid in ontwerp en uitvoering

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft de opdracht voor het bouwrijp maken van het gebied verworven. Het uitvoeringsteam is aan de slag met het opruimen van het terrein (zowel boven als onder de grond) en vervolgens wordt de nieuwe riolering aangelegd en wordt het gebied voorzien van tijdelijke bouwwegen. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in zowel het ontwerp als in de uitvoering. Toekomstbestendige keuzes maken en materialen zoveel mogelijk hergebruiken zijn de voornaamste uitgangspunten.

Een goed voorbeeld hiervan is het gekozen rioleringssysteem. Er is gekozen voor een gescheiden rioolsysteem. Vuilwater uit de huishoudens gaat via een traditioneel rioolsysteem naar de waterzuivering. Regenwater wordt verwerkt via diverse infiltratiesystemen. Uitvoerder Henk van Boven vertelt: “We krijgen nu en in de toekomst steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Van extreme droogte tot extreme natte weersomstandigheden. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we water in de bodem behouden maar tegelijkertijd ook genoeg opslagruimte voor het water creëren wanneer het extreem nat is. We hebben hiervoor een infiltratievoorziening aangelegd onder de voormalige appèlplaats van het leger.”

Circulariteit

De infiltratievoorziening is direct een mooi voorbeeld van hoe ‘oude’ materialen worden hergebruikt in Crailo. “Om een waterberging onder de grond te creëren is een grote hoeveelheid oude betonstraatstenen vanuit het terrein, los gestort en vervolgens afgewerkt met anti-worteldoek, grond en straks ook beplanting. De holle ruimtes tussen de losse stenen zorgen voor voldoende ruimte om overtollig water te bergen zodat het langzaam terug de grond in kan infiltreren”, vertellen Fred Bransen, (directievoerder van GEM Crailo) en Robert van Eerden (Projectleider GEM Crailo en initiatiefnemer voor de waterberging).

Henk van Boven vertelt dat dit niet de enige circulaire maatregel is die wordt toegepast in Crailo: “We proberen op het terrein zoveel mogelijk circulair te werk te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld een groot aantal van de bestaande gebouwen behouden en voorzien van een nieuwe functie, niet alleen als woonruimte, maar ook bijvoorbeeld horeca. Het puin van de gebouwen die wel gesloopt zijn, wordt gebruikt als fundering onder de bouwwegen.” Ook op het gebied van flora en fauna wordt goed nagedacht over verantwoorde oplossingen. Oude betonduikers worden ingezet als wildtunnels en zoveel mogelijk bomen en struiken worden behouden. “Ondanks onze inspanningen om zoveel mogelijk groen te behouden of her te gebruiken kunnen we er soms niet omheen dat er bomen gerooid moeten worden. Hier proberen we dan creatief mee om te gaan. De stammen van gerooide bomen worden bijvoorbeeld gebruikt om schuilplaatsen voor dieren mee te creëren en ook de takken worden door GEM Crailo gebruikt om te vlechten of stapelen tot takkenrillen die ook als schuilplaats of broedplaats kunnen dienen”, vertelt Henk van Boven enthousiast.

  Ben-jij-onze-nieuwe-stagiair

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van de bouwwegen van puingranulaat en oude gebakken, en betonklinkers. De oplevering van de werkzaamheden van Reimert staat eind september op de planning.

  Afbeelding5-1024x461