Infrastructuur
18 januari 2023

Beugel legt tijdelijk werkterrein aan voor gemeente Groningen

 

Ook in Noord-Nederland is de Reimert Groep goed vertegenwoordigd. In Groningen heeft Beugel Infrastructuur namelijk vanaf mei 2022 hard gewerkt aan het gereed maken van een werkterrein voor de aanleg van een fiets- en voetgangerstunnel. Om het werkterrein te kunnen realiseren moest Beugel een watergang dempen en de vissen verhuizen naar een nieuwe stek.

 

 

 

 

 

 

Verbinding met de Suikerzijde
De komende jaren wordt er nabij het terrein van de oude suikerfabriek in Groningen een geheel nieuw stadsdeel gerealiseerd; ‘De Suikerzijde’. Met zo’n 5000 nieuwe woningen en diverse commerciële en sociale voorzieningen wordt dit een stadsdeel voor iedereen. Om het stadsdeel voor voetgangers en fietsers op een veilige wijze met het oude stadscentrum te verbinden, wordt een fiets- en voetgangerstunnel onder de Westelijke Ringweg en het spoor naar Roodeschool aangelegd. Hiervoor moest van het terrein bij de westelijke spoorsloot een geschikt werkterrein worden gemaakt.

 

 

 

Een prettige samenwerking loont
Beugel Infrastructuur mocht voor de gemeente Groningen de aanleg van dit werkterrein realiseren. “De uitnodiging om op deze opdracht in te schrijven hebben we te danken aan het feit dat de gemeente Groningen tevreden was over de samenwerking met Beugel tijdens het opruimen van de drafbaan”, aldus Freddy Djurrema, hoofduitvoerder. “De drafbaan werd veranderd in een evenementenlocatie, waarvoor wij onder andere het asfalt en de sintels hebben verwijderd”.

 

 

 

"De samenwerking met Beugel verliep als vanzelf: als opdrachtgever werden we ruim voldoende geïnformeerd over de voortgang, bij afwijkingen werd rekening gehouden met wederzijdse belangen." - Peter den Ouden - Directievoerder gemeente Groningen

 

 

 

 

 

Uitvoering met oog voor het milieu
Voor de realisatie van het werkterrein moest de bestaande watergang op een milieuvriendelijke wijze worden geleegd. "Dit doen we door een zandheuvel in het water te storten en dit zand langzaam vooruit te duwen. Het water stroomt hierdoor op natuurlijke wijze weg", legt Djurrema uit. Deze duurzame werkwijze heeft als bijkomend voordeel dat het de organismen in de bodem intact houdt. Nadat het slib en de rietbeschoeiing waren afgevoerd, hebben we de sloot gedempt. Ook hierbij hebben we rekening gehouden met het milieu. De graafwerkzaamheden voerden we uit met een elektrische grondverzetmachine, de grondwerkers reden in een elektrische auto en het overige materieel liep op HVO 100-Diesel, dat een lagere milieubelasting veroorzaakt dan reguliere diesel.

 

 

 

Duurzaamheid zit verankerd in ons beleid en ook in de toekomst blijven wij zoeken naar mogelijkheden om onze projecten steeds milieuvriendelijker uit te voeren.

 

 

Suikerzijde-1-1024x768

 

Suikerzijde-2-768x1024