Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Nieuws
 • Nieuwsbrief
 • Ontwikkelingen

Reimert: Bouwrijp maken Crailo

Reimert Bouw en Infrastructuur en de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij Crailo (GEM Crailo, bestaande uit gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren) werken samen om de voormalige legerplaats Crailo voor te bereiden op een nieuw buurtschap dat hier wordt ontwikkeld. Volledig in lijn met de ambities van GEM Crailo worden de werkzaamheden zo duurzaam en circulair mogelijk uitgevoerd.

Verleden van Crailo

De voormalige legerplaats Crailo kent een rijke historie, in het verleden diende het gebied namelijk als militaire grond. Er zijn diverse oefenterreinen te vinden in het gebied voor bijvoorbeeld schiet- of voertuigoefeningen. Er was zelfs een heus rampenterrein met dorpje van diverse ‘bouwvallen’ die werden gebruikt om evacuaties na te bootsen. Daarnaast staan er op het terrein diverse gebouwen die dienden als lesgebouwen voor de herscholing van dienstplichtige militairen.

In 1992 werd het eerste asielzoekerscentrum (AZC) van Nederland gevestigd op Crailo. Dit AZC bleef bestaan tot 2016. Sindsdien werd het terrein nog af en toe gebruikt als plek om niet gesprongen explosieven te klaren.

Toekomst van Crailo

In 2017 hebben de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren de handen ineen geslagen, en zijn ze onder de noemer GEM Crailo gestart met het ontwikkelen van een nieuw plan voor het gebied: een buurtschap met een groen hart. Er worden straks 590 koop- en huurwoningen en appartementen gerealiseerd. Het buurtschap heeft een groen karakter, is ecologisch verantwoord ingericht én heeft de ambitie om meer energie op te wekken dan dat er wordt verbruikt.

 

Duurzaamheid in ontwerp en uitvoering

Reimert Bouw en Infrastructuur heeft de opdracht voor het bouwrijp maken van het gebied verworven. Het uitvoeringsteam is aan de slag met het opruimen van het terrein (zowel boven als onder de grond) en vervolgens wordt de nieuwe riolering aangelegd en wordt het gebied voorzien van tijdelijke bouwwegen. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in zowel het ontwerp als in de uitvoering. Toekomstbestendige keuzes maken en materialen zoveel mogelijk hergebruiken zijn de voornaamste uitgangspunten.

Een goed voorbeeld hiervan is het gekozen rioleringssysteem. Er is gekozen voor een gescheiden rioolsysteem. Vuilwater uit de huishoudens gaat via een traditioneel rioolsysteem naar de waterzuivering. Regenwater wordt verwerkt via diverse infiltratiesystemen. Uitvoerder Henk van Boven vertelt: “We krijgen nu en in de toekomst steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Van extreme droogte tot extreme natte weersomstandigheden. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat we water in de bodem behouden maar tegelijkertijd ook genoeg opslagruimte voor het water creëren wanneer het extreem nat is. We hebben hiervoor een infiltratievoorziening aangelegd onder de voormalige appèlplaats van het leger.”

Circulariteit

De infiltratievoorziening is direct een mooi voorbeeld van hoe ‘oude’ materialen worden hergebruikt in Crailo. “Om een waterberging onder de grond te creëren is een grote hoeveelheid oude betonstraatstenen vanuit het terrein, los gestort en vervolgens afgewerkt met anti-worteldoek, grond en straks ook beplanting. De holle ruimtes tussen de losse stenen zorgen voor voldoende ruimte om overtollig water te bergen zodat het langzaam terug de grond in kan infiltreren”, vertellen Fred Bransen, (directievoerder van GEM Crailo) en Robert van Eerden (Projectleider GEM Crailo en initiatiefnemer voor de waterberging).

Henk van Boven vertelt dat dit niet de enige circulaire maatregel is die wordt toegepast in Crailo: “We proberen op het terrein zoveel mogelijk circulair te werk te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld een groot aantal van de bestaande gebouwen behouden en voorzien van een nieuwe functie, niet alleen als woonruimte, maar ook bijvoorbeeld horeca. Het puin van de gebouwen die wel gesloopt zijn, wordt gebruikt als fundering onder de bouwwegen.” Ook op het gebied van flora en fauna wordt goed nagedacht over verantwoorde oplossingen. Oude betonduikers worden ingezet als wildtunnels en zoveel mogelijk bomen en struiken worden behouden. “Ondanks onze inspanningen om zoveel mogelijk groen te behouden of her te gebruiken kunnen we er soms niet omheen dat er bomen gerooid moeten worden. Hier proberen we dan creatief mee om te gaan. De stammen van gerooide bomen worden bijvoorbeeld gebruikt om schuilplaatsen voor dieren mee te creëren en ook de takken worden door GEM Crailo gebruikt om te vlechten of stapelen tot takkenrillen die ook als schuilplaats of broedplaats kunnen dienen”, vertelt Henk van Boven enthousiast.

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het aanleggen van de bouwwegen van puingranulaat en oude gebakken, en betonklinkers. De oplevering van de werkzaamheden van Reimert staat eind september op de planning.

Reimert: Duurzame bruggen Floriade

Reimert Bouw en Infrastructuur realiseert voor de Gemeente Almere op het Floriade park twee duurzame en innovatieve bruggen, ontworpen door René van Zuuk. Een fiets- en voetgangersbrug met de naam ‘Rondje Weerwater en de bijnaam ‘Puin’ en een verkeersbrug met de naam ‘Beverbrug’ met als bijnaam ‘Spons’. Deze bijnamen zijn niet zomaar gegeven maar hebben betrekking op de duurzaamheidsaspecten van beide bruggen. We verkeren inmiddels in de afbouwfase en de bruggen moeten begin oktober gereed zijn.

 

Duurzaamheidsaspecten Brug 4 ‘Rondje Weerwater’ met de bijnaam ‘puin’
Als een brug gesloopt wordt blijven er twee bestanddelen over: betonpuin en betonijzer vandaar de bijnaam ‘puin’.

 • De brug is gebouwd met gerecyclede materialen, stalen buispalen (hergebruik);
 • De brug is gestort met cementloos-beton (CO2 reductie tot 65%);
 • De opbouw van het cementloze beton bestaat uit secundaire bouwstromen (o.a. gebroken en gewassen betongranulaat);
 • De leuning is gemaakt van gebruikt staal, o.a. hergebruik betonijzer;
 • Alle toegepaste materialen zijn recyclebaar en geschikt voor hergebruik.

 

Duurzaamheidsaspecten Brug 2 ‘Beverbrug’ met de bijnaam ‘spons’
Ook bij deze brug is CO2-reductie en hergebruik het uitgangspunt maar aan deze brug is nog een extra aspect toegevoegd, deze brug heeft over de hele lengte een 3 meter brede groenstrook en beide zijkanten zijn ‘groen’. De functie van de vaste planten is het opnemen van fijnstof en CO2. Vandaar de naam ‘spons’.

 • De brug is gestort met cementloos-beton (CO2 reductie tot 65%);
 • De opbouw van het cementloze beton bestaat uit secundaire bouwstromen (o.a. gebroken en gewassen betongranulaat);
 • De brug heeft een grote hoeveelheid vaste planten (op de brug en aan de zijkanten van de brug), deze zorgen voor opname fijnstof en extra CO2-reductie;
 • Alle toegepaste materialen zijn recyclebaar en geschikt voor hergebruik.

Reimert: Het vroege vogelbos

Groen beton is een innovatief betonmengsel waarin natuurlijke vezels uit biomassa zijn verwerkt. Het produceren en toepassen van groen beton was onderdeel van ons plan voor de competitie Upcycle City 2017. Vanuit onze recyclingmaatschappij Cirwinn hebben we deze competitie gewonnen en zijn wij, in samenwerking met Theo Pouw Groep en Millvision aan de slag gegaan. Na het onderzoeken van verschillende mengsels kunnen wij medio 2019 starten met het toepassen van groen beton. Dan begint Reimert Bouw en Infrastructuur met de herinrichting van het fietspad door het vroege vogelbos in Almere Haven. Het nieuwe fietspad wordt volledig gemaakt van groen beton, geproduceerd in de duurzame betoncentrale van Pouw, op het terrein van Cirwinn. 

n 2017 heeft de gemeente Almere met de competitie Upcycle City het bedrijfsleven uitgedaagd om mee te denken over een circulaire oplossing voor de reststromen uit de stad. Hiertoe is een projectplan ingediend met bijhorende business case, gericht op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Hierbij werkten wij samen met Theo Pouw Groep, Millvision en Groen Gas Almere. Samen zijn wij uitgeroepen tot één van de winnaars. Onderdeel van het plan: de realisatie van een duurzame betoncentrale. Deze centrale van Theo Pouw Groep is gevestigd op het terrein van Cirwinn in Almere Buiten. En op 12 september 2018 was het dan eindelijk zover: de nieuwe, duurzame betoncentrale was klaar om geopend te worden! De centrale heeft twee duurzame aspecten: grondstoffen vanuit de stad worden verwerkt in duurzaam beton, wat weer kan worden ingezet voor de stad, en het verder verduurzamen van het beton door de toevoeging van natuurlijke vezels. Onze verwachtingen van groen beton Het winnende projectplan bestaat uit 7 deelplannen, waarvan het produceren van groen beton er één is. Hierbij worden natuurlijke vezels toegevoegd aan het betonmengsel. De innovatie is erop gericht om de vezels uit biomassa direct in het beton te verwerken met de verwachting dat er minder CO2-uitstoot vrijkomt vanuit het rottingsproces van de biomassa en vanuit de productie van het beton. Daarnaast is het beton lichter, wat de benodigde transporten beperkt, groen beton absorbeert geluid beter dan regulier beton. Dit is een positieve eigenschap voor toepassing van groen beton in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in een geluidsscherm.

Proeven voor maximale kwaliteit
Na het winnen van Upcycle City is de onderzoeksfase van start gegaan om te komen tot kwalitatieve mengsels met natuurlijke vezels voor toepassingen in zowel constructief als niet-constructief groen beton. Om de kwaliteit aantoonbaar te maken zijn er proefvakken gemaakt met verschillende mengsels. Deze zijn nog voor de winter aangebracht, om te testen hoe de verschillende mengsels van groen beton de winterse weersomstandigheden zouden doorstaan. Het ging hierbij niet om de vraag of, maar hoe dit beton aan de gewenste kwaliteiten kon voldoen en hoe dit op reguliere schaal in productie kan worden genomen. Na afloop van de onderzoeksfase is het beste mengsel gekozen. Dit wordt nu daadwerkelijk toegepast. In samenwerking met de Pouw realiseren wij twee voorbeeldprojecten in Almere: 3.000 meter aan fietspad en
500 meter geluidsscherm. Deze worden gedurende twee jaar gemonitord om aan te tonen dat het groene beton inderdaad aan de verwachtingen voldoet.

 

Reimert: Distributiecentrum Hoogvliet

Reimert Bouw en Infrastructuur realiseert de infrastructurele werkzaamheden en terreinafwerking voor het nieuwe distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet. En dat is iets waar we bijzonder trots op zijn! In 2020 vinden de eerste activiteiten plaats in het nieuwe distributiecentrum op bedrijvenpark Prisma langs de A12 in Bleiswijk. We zullen dus flink aan de slag moeten, want het is een behoorlijke grote onderneming.    

Directeur Bas Reimert over deze opdracht:
“We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in onze ontwerpafdeling en de projectgerelateerde communicatie. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten van idee tot realisatie te faciliteren. Het aannemen van dit werk is voor ons een bevestiging dat onze investering van de laatste jaren, maar ook onze betrokkenheid in de ontwerpfase van het distributiecentrum, resulteert in een win-winsituatie.”


Meerdere percelen binnen één project       

Het nieuwe distributiecentrum wordt 72.000 m2, met de mogelijkheid om met nog eens 10.000 m2 uit te breiden. Hoogvliet is dan ook in 2012 al gestart met de voorbereidingen van het project en de eerste paal is begin 2018 de grond in gegaan. Het werk is opgedeeld in 12 percelen, waarvan de infrastructuur en terreinafwerking rondom het distributiecentrum samen één perceel vormen.

“Werken met zoveel verschillende percelen kan qua afstemming best een uitdaging zijn, maar dit is ons niet onbekend”, aldus Reimert. “Bij eerdere opdrachten, zoals voor KLM en Ikea, hebben wij ook gewerkt met verschillende aannemers die ieder hun eigen percelen en disciplines hadden. Vaak zijn wij de aannemer die in laatste fases van projecten met meerdere nevenaannemers in actie moet komen; het moment dat iedereen onder hoge tijdsdruk zijn onderdeel af moet ronden. Wij zijn dus gewend om onder hoge (tijds-) druk onze werkzaamheden uit te voeren.”


BREEAM Outstanding          

Het distributiecentrum wordt gebouwd met de nieuwste technieken, waarbij Hoogvliet zoveel mogelijk gebruik maakt van milieubewuste en energiebesparende toepassingen. Dit heeft te maken met hun ambitie om de BREEAM Outstanding-kwalificatie te behalen.

Een BREEAM-NL-certificering is een intensief proces, waar Reimert al in de tenderfase mee aan de slag is gegaan.

Projectleider Eelco Zijnstra:
“Om alles in goede banen te leiden, hebben wij al in de tenderfase een BREEAM-expert aangetrokken als adviseur. Tijdens de uitvoering ondersteunt deze onze uitvoerder. Daarnaast heeft ons uitvoeringsteam een training gehad met oog op hoe het ecologisch werkprotocol geïmplementeerd moet worden, op basis van wat nodig is om het certificaat BREEAM Outstanding te behalen. Hier kwamen onder meer de maatregelen uit het protocol aan bod die betrekking hebben op de infrastructuur en het terrein rond het distributiecentrum.”


Werkzaamheden

Voor Reimert zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels in volle gang.

“Wij verzorgen zelf de detailengineering van het rioolstelsel en van de betonverharding inclusief fundering. Het grootste gedeelte van de verharding, zo’n 38.000 m², zal bestaan uit een betonvloer op circa 8.500 stuks mini-vibropalen met een lengte van 15 meter. Overige delen bestaan uit bestratingsmaterialen en een groene zone”, aldus Zijnstra.

Naast verhardingswerkzaamheden levert en plaatst Reimert ook een overdekte fietsenstalling en de terreinafscherming, inclusief speedgates. De werkzaamheden van Reimert vinden plaats op het moment dat de bouw en de inrichting van het distributiecentrum nog in volle gang zijn. Daarom heeft Reimert een integrale planning en fasering opgesteld, samen met de opdrachtgever en alle nevenaannemers. Deze proactieve werkwijze zorgt ervoor dat alle aannemers hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren en dat de bereikbaarheid van het distributiecentrum continu geborgd zijn.

 

Reimert: Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg

In opdracht van de provincie Flevoland realiseert Reimert Bouw en Infrastructuur de Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg. Samen met ontwerpbureau wUrck en ingenieursbureau ARUP zijn wij tot een duurzaam ontworpen liggerbrug gekomen over de provinciale Waterlandseweg richting Almere.

Wij hebben goed gekeken naar innovatieve manieren om duurzaam werken en circulariteit van materialen te integreren in het werk. Duurzaamheid en potentie tot hergebruik heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de gemaakte keuzes voor materialen.

Waterlandse Brug, Almere. Reimert, wUrck, Arup.

Weervast staalZo wordt voor de gehele brug (bovenbouw en kolommen) weervast staal, beter bekend als cortenstaal, gebruikt. Cortenstaal is dus een materiaal dat mooi veroudert en vrijwel geen onderhoud nodig heeft. Ook kan weervast staal zonder bewerking direct worden hergebruikt. Indien wordt gekozen voor omsmelting tot nieuw staal heeft weervast staal de voorkeur boven gewoon staal omdat er geen vervuilende conservering is. Door de brug in segmenten aan elkaar te bouten ontstaat er een demontabele brug, ideaal voor hergebruik in de nieuwe circulaire economie.

Recyclebeton
De steunpunten worden gefundeerd op poeren van recyclebeton. Hiermee besparen wij circa 10 ton CO₂ ten opzichte van regulier beton. Met betrekking tot kwaliteit is de betonklasse van recyclebeton gelijk aan regulier beton, maar het is een duurzame, milieuvriendelijke optie. Bovendien wordt het betonmengsel geproduceerd bij onze betoncentrale Cirwinn in Almere waardoor wij besparen op het aantal gereden kilometers. Aan het einde van de levensduur van het kunstwerk is het beton weer volledig herbruikbaar als grindvervanger.

Lokaal gerecycled hout
Verder maken wij voor de brugleuningen en zitbanken gebruik van gerecycled hout uit Almere. Door het gebruik van lokaal gerecycled hardhout besparen wij op de gereden kilometers en dragen wij bij aan het circulair gebruik van materialen binnen de gemeente. Uiteraard betekent dit ook dat er geen bomen gekapt worden.

BioBlocks
De brug volgt de lijn van het huidige fietspad. Met een flauw talud wordt het fietspad op de hoogte van de brug gebracht. De beëindiging van het talud wordt gemaakt met BioBlocks, volledig recyclebare bouwblokken gemaakt van plantenresten. De BioBlocks worden afgeschermd door een net van cortenstaal.

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten