Duurzaamheid
7 juli 2022

De toekomst van Geopolymeerbeton: Studenten doen onderzoek bij Reimert

Binnen de Reimert Groep zijn 3 studenten bezig met hun afstudeeronderzoek. Beide onderzoeken zijn gericht op het inzetten en hergebruiken van Geopolymeerbeton. Inmiddels zijn de onderzoeken ingeleverd en gepresenteerd en wachten de studenten op hun beoordeling! Hieronder delen we alvast wat over de onderzoeken, en binnenkort kunnen wij u meer vertellen over de conclusies hiervan!

Sietske de Boer | 22 | Opleiding: Management van de Leefomgeving | Afstudeeronderzoek: Case study procesverbetering introductie geopolymeerbeton.

"Het toevoegen van een nieuw product aan de markt gaat vaak niet zonder slag of stoot. Tijdens mijn afstudeerstage ga ik onderzoeken hoe we dat proces kunnen

  • verbeteren. Ik gebruik hiervoor het geopolymeerbeton van de Floriade Bruggen als
  • Case study. Wanneer er een nieuw product is ontwikkeld zijn er vaak nog een heleboel dingen onduidelijk. Zo zijn soms nog niet alle juiste certificaten aanwezig, duren constructieberekeningen langer dan verwacht of zijn er minder gegevens bekend dan bij het traditionele product. Dit kan leiden tot vertraging in het proces. Ik onderzoek in mijn afstudeerstage hoe we dit proces kunnen verbeteren, hoe we miscommunicatie voorkomen en hoe we de juiste mensen op de juiste plaats zetten."
 

Jelle Scholten (21) en João Machado Santos (21) Opleiding: Civiele Techniek | Afstudeeronderzoek: Hoogwaardige recycling geopolymeerbeton.

Jelle en João zitten beiden in hun laatste jaar van de opleiding Civiele Techniek aan het Windesheim in Zwolle. Voor hun afstudeerstage onderzoeken zij de mogelijkheid om geopolymeerbeton hoogwaardig te recyclen. Door stukken van het cementloze beton te breken proberen zij erachter te komen hoeveel procent van het gebroken puin weer hergebruikt kan worden om nieuw beton te maken. João vertelt: "Bij de bouw van de Floriade bruggen zijn een aantal proefstukken van het beton gestort om de afwerking van de bruggen te bepalen en te testen. Deze stukken kunnen wij nu mooi gebruiken voor ons onderzoek. Bij het produceren van het beton worden verschillende fracties zand en grind gebruikt. Wanneer we het beton weer breken komen deze fracties niet volledig hetzelfde terug. De eerste onderzoeken wijzen nu uit dat ongeveer 70% van het gebroken materiaal vrijkomt in de benodigde fracties om opnieuw toegepast te kunnen worden in het geopolymeerbeton. De overige 30% kan als andere bouwstof worden ingezet in de bouw en wegenbouw".

 

Binnenkort zullen wij via deze website een stukje van de conclusies van beide onderzoeken delen!