Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Nieuws
 • Nieuwsbrief
 • Ontwikkelingen

Ubink: Bonifatiuskerk Almere

Een nieuw, toekomstbestendig kerkgebouw met een duidelijk herkenbare uitstraling. Dat is wat Ubink bouw en onderhoud mag realiseren met de Rooms-Katholieke Bonifatiuskerk in Almere. Een unieke opdracht waar bedrijfsleider Pascal Kemman erg trots op is: “Het is een bijzonder project, want er worden eigenlijk geen nieuwe katholieke kerken meer gebouwd in ons land. Dat wij dit mogen maken en ook nog in onze eigen stad is dan ook wel iets waar we heel trots op zijn.”

Het voortraject voor deze onderhandse aanbesteding is iets anders verlopen dan normaal. Nog voordat Ubink de officiële uitnodiging kreeg om zich in te schrijven, moesten wij onze ervaring aantonen aan de hand van een referentieproject. Kemman: “Wij hebben samen met de opdrachtgever, Rooms Katholieke Parochie Sint Bonifatius, Kids Stories bezocht. Dit kinderdagverblijf in Almere hebben wij in 2012 gerealiseerd. Tijdens dit locatiebezoek hebben wij toegelicht hoe de bouw tot stand is gekomen en hoe de samenwerking met de opdrachtgever verliep, met name als het ging om details.” Het totaalplaatje gaf de doorslag Vervolgens heeft Rooms-Katholieke Parochie Sint Bonifatius vier aannemers geselecteerd die werden uitgenodigd om een aanbieding uit te brengen. Bij de uiteindelijk keuze voor Ubink was niet alleen de prijs een doorslaggevende factor. Onze aanpak, werkwijze, planning en kwaliteit hebben ook een duidelijke rol gespeeld. Projectleider Johan Hooiveld: “Het was ons totaalplaatje dat klopte, juist onze transparante manier van werken sprak de opdrachtgever aan. Er moest wel nog wat bezuinigd worden, maar dat is ons gelukt zonder afbreuk te doen aan het ontwerp. In dit voorstadium hebben wij de basis gelegd voor een goede samenwerking door elkaars belangen te respecteren en zo tot optimalisatie van het ontwerp te komen.” Een mooi project met leuke uitdagingen De wens van de opdrachtgever is een ‘toekomstbestendig gebouw met een duidelijk herkenbare uitstraling’ waar straks 350 bezoekers terecht kunnen. De vormgeving van de kerk is geïnspireerd op de Bossche School, waarbij evenwichtige maatverhoudingen belangrijk zijn.

 

Onze werkzaamheden omvatten het realiseren van het kerkgebouw, inclusief de complete terreininrichting, en de coördinatie van NUTS-aansluitingen, inclusief de aansluiting op de stadsverwarming.  “Het is een mooi project, maar ook een met een paar leuke uitdagingen. Zo zit er bijvoorbeeld veel prefab-werk in de betonnen wanden en rond gemetselde apsis. Ook wordt er een labyrint in de vloercoating van de entree opgenomen en komt er een imposant kunstwerk van Théodore Strawinsky over, afkomstig uit een kerk in Almelo. Dit kunstwerk is een 72 meter lange wandschildering die in de muur verwerkt moet worden. Dat is echt een uitdaging omdat je te maken hebt met temperatuur en vochthuishouding.”

 

Werken met duurzame materialen

Ook binnen dit project is er aandacht voor duurzaamheid en dan met name als het gaat om het gebruiken van duurzame materialen. Alle beton is afkomstig van de duurzame betoncentrale van de Theo Pouw Groep, die is gevestigd op ons terrein van Cirrwin in Almere en daarnaast zit er een hoop (gerecycled) hout in het werk, vooral voor de liggers.

 

Opdrachtgever: Rooms Katholieke Parochie Sint Bonifatius

Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud

Ubink: Gebouw 404 Schiphol Oost

Spoedklussen zijn Ubink Bouw en Onderhoud niet geheel vreemd. Maar om in zes weken tijd bestaande kantoren om te toveren in een modern bedrijfsrestaurant, dat mag met recht een uitdaging genoemd worden. Afgelopen winter ging Ubink deze uitdaging aan, in opdracht van Sodexo. Wij spraken hierover met Cees Blaak: General Service manager bij Sodexo, maar voor de gelegenheid even projectmanager bij gebouw 404 op Schiphol Oost. Het overzien van verbouwingen behoort normaal niet tot zijn takenpakker, maar nu kwam het zo uit en heeft hij het met groot enthousiasme opgepakt. Dat het echt zijn project is geworden, blijkt ook wel uit de trotse manier waarop hij vertelt over wat de totstandkoming van dit bedrijfsrestaurant allemaal omhanden heeft gehad.

Interview met Cees Blaak

Wat kan je vertellen over de totstandkoming van dit project?

Het project stond al een jaar in de koker en kwam toen ineens in een enorme stroomversnelling terecht: op woensdag kregen we groen licht, waarna we binnen 24 uur een aannemer moesten vinden die maandag erop al kon starten. Maar op zo’n korte termijn is dat natuurlijk erg lastig. We hebben drie aannemers benaderd, waarvan er een direct zei dat ze het niet konden invullen omdat hun mensen al elders aan het werk waren. Voor Ubink gold eigenlijk hetzelfde, zij hadden ook genoeg te doen, maar ze konden gelukkig het een en ander schuiven en snel aan de slag.

Klinkt als een hectische start. Wat betekende dit voor het verdere verloop van het werk?

Om het bedrijfsrestaurant te realiseren moesten de bestaande kantoorruimtes op de begane grond plaatsmaken. Het interieur moest verhuisd worden en de wanden gesloopt. En met de feestdagen ertussen hadden we effectief 6 weken om het voor elkaar te boksen: de verbouwing, installatie van apparatuur, interieurbouw en het inrichten van de ruimte hebben elkaar in hoog tempo opgevolgd. Het werk had ook niet veel later moeten starten, zo bleek, in verband met de levertijden van materialen. De geplande opleverdatum is uiteindelijk met een week overschreden, maar dat neemt niet weg dat alles in zeer hoog tempo gedaan is.

Het resultaat mag er wezen, maar wat maakt deze ruimte zo speciaal ten opzichte van andere bedrijfsrestaurants?

In september is het ontwerp met gebruik van Virtual Reality gepresenteerd. Toen was al duidelijk dat het, naast een ruimte om de lunch te nuttigen, ook een sfeervolle plek zou worden waar recepties en dergelijken georganiseerd konden worden. Het moest echt meer worden dan ‘gewoon’ een bedrijfsrestaurant. Binnen Sodexo hebben we namelijk de ambitie dat de cateringmanager eigenaarschap ervaart van het restaurant. Het moet dus meer aanvoelen als een horecagelegenheid dan een bedrijfskantine. En ik denk dat dat gelukt is. De ruimte wordt veel gebruikt, ook ’s avonds. Door het gezellige interieur en de comfortabele banken is het een fijne plek geworden voor hen die tot laat moeten werken.

Toch kan het niet altijd even makkelijk zijn, zo’n verbouwing terwijl het werk in de rest van het gebouw gewoon doorgaat?

Waar gewerkt wordt kan overlast ontstaan, dat is soms niet anders. De werkzaamheden waren op de begane grond en de gebruikers
van de eerste verdieping hebben wel wat geluids- en trillingshinder ervaren. Wij begrijpen ook dat dat vervelend is, dus hadden we bedacht om iets te doen om ze tegemoet te komen. Zo hebben we de medewerkers verrast met speciale koffie en chocola. Een kleinigheidje, maar het gebaar werd gewaardeerd. Maar naast wat overlast voerden vooral betrokkenheid en nieuwsgierigheid de boventoon, zowel vanuit Sodexo als vanuit onze klant KLM. Juist om die betrokkenheid te stimuleren hebben we ons ingezet om medewerkers te informeren over de voortgang
van het werk. Zo hebben we elke 2 weken per e-mail een facility update uitgestuurd en wat ook anders was dan andere projecten is dat we de ruiten hebben afgeplakt met een grote sticker om mensen nieuwsgierig te maken naar de nieuwe ruimte die op 7 februari officieel geopend werd. Normaal promoten we vanuit Sodexo een verbouwing eigenlijk niet op die manier, maar hier leek het ons passend om het wel te doen.

Dus we kunnen stellen dat je tevreden bent over zowel het proces als het eindresultaat?

Ubink Bouw en Onderhoud is inmiddels een oude bekende van ons, zij voeren rond Schiphol veel werk uit voor Sodexo. Het voordeel van Ubink is vooral dat ze snel kunnen schakelen en zonder bestek, dus vanuit het ontwerp, kunnen rekenen. Als je al zo lang met elkaar samenwerkt is er wederzijds vertrouwen. Deze goede verstandhouding zorgt ervoor dat je makkelijker kan sturen, juist omdat je de medewerkers zelf ook kent. Zo heeft voorman Louis Pooters, die hier ook al jaren rondloopt, zich echt goed ingezet om dit werk te maken wat het nu is. En dat de samenwerking goed verliep is ook te zien aan de manier waarop de balie gemaakt is. De klimaatinstallaties in het bedrijfsrestaurant zijn precies boven de kassa gevestigd en door de vorm was het nog een uitdaging om deze netjes weg te werken. Hierin heeft timmerman Edwin van der Vegt echt vakwerk geleverd: hij heeft met de hand een houten, gewelfde balie gemaakt. Dit stukje maatwerk geeft de ruimte een prachtig, speels effect.

En toen was het zover: de grote opening van het nieuwe bedrijfsrestaurant. Wat kun je ons daarover vertellen?

Inderdaad, op 7 februari 2018 stond de grote opening gepland. Maar voor het zover was, hadden we toch nog een paar spannende momenten. We hebben in de ruimte verschillende typen meubels door elkaar gebruikt, juist om ervoor te zorgen dat het gezellig zou worden en niet te statisch. Een deel van de meubels zou op 2 februari geleverd worden, inclusief een grote bibliotheektafel van 4 bij 2 meter, maar deze was nog niet klaar. Zo’n groot meubel creëert natuurlijk een gat in de ruimte, dat zou eeuwig zonde zijn als daar niks zou staan. Dus ik ben op Marktplaats gaan zoeken en ja hoor, binnen no time had ik een grote vergadertafel gevonden. Enige nadeel was dat hij helemaal in Hengelo opgehaald moest worden, maar je moet er wat voor over hebben! Dus zo geschiedde en konden we het gelukkig nog voor de opening oplossen. Overigens is er een kwartier voor de opening nog even gauw een fotocollage opgehangen omdat een van de zuilen toch wel een beetje kaal was zonder. Maar ja, het zijn denk ik juist zulk soort verhalen die deze plek zo’n bijzonder project hebben gemaakt.

 

Opdrachtgever: Sodexo

Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud

Tomin Groep

Ubink: voert uitbreiding Tomin Groep uit

Ubink Bouw en Onderhoud uit Almere heeft in opdracht van Werkvoorziening Tomin Groep uit Hilversum hun complete bedrijfspand gerenoveerd en uitgebreid. De uitbreiding was nodig om de groeiende markt te kunnen beantwoorden en omvatte tal van werkzaamheden. Een technisch uitdagend werk door de verschillende systemen, maar met een mooi resultaat!

 

 • Aanbrengen van hemelwaterafvoerinstallaties;
 • Installeren van rioleringsinstallaties binnen en op het terrein;
 • Complete inrichting van het buitenterrein;
 • Aanleg van een nieuwe wasstraat;
 • Renovatie van het bestaande gebouw;
 • Installeren van waterinstallaties;
 • Installeren van sanitaire toestellen;
 • Aanbrengen van brandbestrijdingsinstallaties;
 • Installeren van gasinstallaties;
 • Installeren van perslucht- en vacuüminstallatie;
 • Aanbrengen van verwarmingsinstallaties;
 • Aanbrengen van ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties;
 • Installeren van koelinstallaties;
 • Installeren van regelinstallaties;
 • Installeren van elektrotechnische installaties ten behoeve van de sanitairtechnische en werktuigkundige installaties;

 

Daarnaast heeft Ubink Bouw en Onderhoud ook al het demontagewerk uitgevoerd en complete installatieontwerpen en nadere uitwerking hiervan vervaardigd om voor complete en functionele elektrotechnische/werktuigkundige installaties te zorgen. Ook organiseerden wij voortgangoverleggen en verzorgden de complete afstemming met energie leverende bedrijven en betrokken overheids- en semi-overheidsinstanties.

 

 

Uitbreiding Tomin Groep door Ubink Bouw en Onderhoud

Opdrachtgever: Werkvoorziening Tomin Groep Hilversum
Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud

Ubink: realiseert nieuwe inrichting Rabotoren Almere

In 2014 heeft Ubink 5 verdiepingen van de 11 verdiepingen tellende Rabotoren gerenoveerd. Het opnieuw inrichten van deze verdiepingen gebeurde in het kader van Het Nieuwe Werken principe. Door de muren weg te halen, is er een open werksfeer ontstaan die uitnodigt om meer contact te hebben met de mensen om je heen.

 

Ubink Bouw en Onderhoud voert al langer regulier onderhoud uit voor de Rabobank en heeft al meer ervaring met dit soort projecten. Daarom is Ubink ingeschakeld om zowel de coördinatie als de uitvoering van dit project te realiseren.

 

Bij de uitvoering in de Rabotoren heeft Ubink veel meegedacht met opdrachtgever Rabobank. Hierdoor was het een goed en geslaagd project waar Ubink met aandacht en genoegen aan heeft gewerkt.

 

Opdrachtgever: Rabobank
Aannemer: Ubink Bouw en Onderhoud
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud
KLM

Ubink: vergroten van motorput KLM

In 2014 heeft Ubink Bouw en Onderhoud, onder begeleiding van Sodexo, de motorput van KLM op Schiphol Oost vergroot. Dit was nodig omdat onderhoud aan de motoren van de Boeing 787 Dreamliner hierin moeten plaatsvinden. De bestaande situatie was te klein voor deze motoren. De nieuwe motorput heeft een omvang van 4 meter breed, 4 meter diep en 13 meter lang.

 

Om de nieuwe motorput te realiseren moest eerst de omliggende grond ontgraven worden. Dit bracht een uitvoeringsrisico met zich mee omdat het gehele werkgebied 4 meter onder zeeniveau ligt. Hierdoor bevindt het grondwater zich vlak onder de oppervlakte. Na het ontgraven, met de nodige ingestelde maatregelen tegen het grondwater, is de vloer van de put gestort en zijn de damwanden, van 3 ton per stuk, geplaatst.

 

Tijdens het vergroten van de motorput vond de bedrijfsvoering van KLM gewoon doorgang. Ubink Bouw en Onderhoud denkt altijd met haar opdrachtgevers mee aan oplossingen om de bedrijfsvoering zo min mogelijk te hinderen tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Om tijd te winnen heeft Ubink 6 weken lang 24 uur per dag doorgewerkt zodat het werk zo min mogelijk overlast zou veroorzaken en het onderhoud van de motoren van de Dreamliner zo snel mogelijk weer opgepakt konden worden.

 

De hoge tijdsdruk en de uitdagende omstandigheden maakten dit een ingewikkeld project. Maar Ubink Bouw en Onderhoud heeft, in samenwerking met opdrachtgever KLM en coördinator Sodexo, deze klus als team geklaard en daarmee weer uitzonderlijk werk geleverd. Ubink Bouw en Onderhoud voert tevens continu onderhoud uit voor KLM/Sodexo, met volledige doorgang van de bedrijfsvoering.

 

Ubink vergroot motorput van KLM

Opdrachtgever: KLM
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud
Samenwerking: Sodexo

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten