Archive

  • Sort Blog:
  • All
  • Nieuws
  • Nieuwsbrief
  • Ontwikkelingen
Molletjesveer

Reimert: Molletjesveer Fase II: Revitalisering bedrijventerrein Wormerveer

In opdracht van de Gemeente Zaanstad is Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere op 15 januari 2018 gestart met het project ‘Revitalisering Molletjesveer Fase II’ in Wormerveer. Ruim Omgevingsontwikkeling voert namens Reimert Bouw en Infrastructuur het omgevingsmanagement uit.

 

Op de hoogte blijven:

U kunt het werk volgen via de Reimert App, gratis te downloaden in Google Play of de App Store!

 

Omgevingsmanager op dit werk:

Naam: Jitske Bokhoven

Telefoonnummer: 06 – 10 91 80 53

E-mailadres: jbokhoven@ruim.nl

 

Werkzaamheden bij Revitalisering Molletjesveer II

Het project Revitalisering Molletjesveer Fase II heeft als doel om het industrieterrein Molletjesveer II en de omgeving toekomstbestendig te maken en weer een frisse uitstraling te geven. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de klinkerbestrating en het vervangen van de riolering. De rijwegen worden nu in asfalt uitgevoerd en de parkeervakken en trottoirs worden voorzien van nieuwe klinkers.

 

Molletjesveer II in cijfers

Revitalisering Molletjesveer Fase II is een grootschalig project.

Er wordt 4200 meter riool vervangen;
Wij breken 30.000 m² betonstraatsteen op en voeren deze af voor duurzaam hergebruik;
Op de trottoirs en parkeervakken brengen wij 16.000 m² nieuw straatsteen aan;
En wij brengen ook 8000 ton asfalt aan op de rijbaan.

 

Omgevingsmanagement

Met zo’n 160 bedrijven en zo’n 20 woningen gevestigd op dit bedrijventerrein is het noodzakelijk om bepaalde zaken goed in acht te nemen. Het gaat dan in het bijzonder om de bereikbaarheid van de panden, maar ook tijdelijke onderbrekingen bij het werk aan de kabels en leidingen is iets wat een secure en efficiënte aanpak vereist.

Om het contact met de stakeholders te onderhouden en de werkzaamheden tijdig met hen af te stemmen, speelt de omgevingsmanager tijdens dit project een belangrijke rol. Ruim Omgevingsmanagement verzorgt namens Reimert het omgevingsmanagement voor Revitalisering Molletjesveer Fase II. In december 2017 is er al gestart met de voorbereidingen: een faseringstekening en planning maken voor de communicatie, een informatieavond plannen op 9 januari en de pagina op de Reimert app online zetten. Daarnaast is er met name in het begin veel persoonlijk contact geweest met stakeholders en de bedrijvenvereniging om alle belangen tijdig in kaart te brengen en hier actief rekening mee te kunnen houden. Tijdens de uitvoering houdt de omgevingsmanager nauw contact met betrokkenen om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ervaren van onze werkzaamheden, maar dit gelijktijdig niet nadelig is voor de uitvoeringsplanning.

 

EMVI-prestatiemeting

Tijdens Revitalisering Molletjesveer Fase II wordt er vanuit onze opdrachtgever Gemeente Zaanstad gebruik gemaakt van EMVI-prestatiemeting om de kwaliteit van ons werk te borgen. Vanuit de inschrijving heeft Reimert Bouw en Infrastructuur, op basis van haar jarenlange ervaring in infrastructurele werken, de Gemeente Zaanstad beloofd om minimaal een 8,6 gemiddeld op de EMVI-prestatiemeting te behalen. Tot op heden voldoen wij hieraan; dit versterkt het vertrouwen van de opdrachtgever in een voorspoedige uitvoering.

 

Opdrachtgever: Gemeente Zaanstad
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Omgevingsmanagement: Ruim Omgevingsontwikkeling

 

Reimert: Fietstunnels Doornsteeg

Met de plannen voor nieuwbouwwijk De Doornsteeg heeft de gemeente Nijkerk een hoge ambitie vastgesteld voor dit projectgebied: Een energieneutrale, kindvriendelijke en groene wijk met ruim 1200 woningen waarmee de relatie tussen het stedelijk gebied en het landschap duidelijk versterkt wordt. Om hierop aan te sluiten heeft Reimert Bouw en Infrastructuur, in samenwerking met architectenbureau Wurck, twee sociaal veilige fietstunnels met optimaal fietscomfort ontworpen. En met succes: ons ontwerp viel in de smaak bij de gemeente en we hebben het werk met uitstekende cijfers aangenomen. 

 

In de tenderfase zijn wij op zoek gegaan naar manieren om zowel technisch als esthetisch zo goed mogelijk aan te sluiten op de visie van de gemeente. Hierbij hebben de belangen van toekomstige bewoners van de Doornsteeg altijd voorop gestaan. Omdat de tunnels als het ware de rode loper van de wijk worden, is het natuurlijk belangrijk dat deze visueel en ruimtelijk in de omgeving passen, maar bovenal dat gebruikers zich hier veilig voelen; het is voor hen immers een manier om thuis te komen. Vanuit deze gedachte zijn twee tunnels ontstaan die duidelijk familie van elkaar zijn maar die, net als in een echt gezin, ook hun eigen identiteit hebben. Om tot een sociaal veilig ontwerp te komen dat visueel en ruimtelijk in de omgeving past, zijn wij uitgegaan van vier uitgangspunten: een open perspectief, een groene uitstraling, een lichte beleving en esthetische aansluiting op de wijk.

 

Fietstunnel Arkemheenweg

De Arkemheentunnel sluit aan de ene kant aan op de Doornsteeg en aan de andere kant op de centrale weg door de wijk, de Groenallee. Om het stedelijke karakter aan de ene kant en het landschappelijke aan de andere met elkaar te verbinden is de tunnel asymmetrisch ontworpen. Met het reliëf in het metselwerk op de oostelijke keerwand is het ritme van de bomen op de Groenallee weerspiegeld.

Fietstunnel Ambachtsstraat

Het fietspad dat aansluit op de Ambachtstunnel wordt omringd door een waterpartij en een fietsparcours, wat van nature zorgt voor een open gevoel. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving en de Doornsteeg hebben wij hier gekozen voor een symmetrisch ontwerp met lage, begeleidende plinten en groene taluds. Op de tunnelmonden worden schanskorven begroeid met klimop.

 

Momenteel is ons projectteam hard aan werk om het aanbiedingsontwerp technisch uit te werken tot uitvoeringsontwerp en de nodige documenten in orde te maken om op 17 september 2018 buiten te starten. Voor de realisatie van Fietstunnels Doornsteeg bieden wij een servicegerichte uitvoering met een breed omgevingsmanagementplan. Hierbij wachten we niet met communiceren tot we al bijna de eerste schep in de grond zetten: al vanaf de definitieve gunning hebben we de bewoners meegenomen in het werk. Op die manier raken zij actief betrokken bij de realisatie van Fietstunnels Doornsteeg en voorkomen wij dat bewoners niet op tijd op de hoogte zijn van de werkzaamheden.

Opdrachtgever: Gemeente Nijkerk

Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur 

 

Beugel: Fietspad de Wolden

Beugel Infrastructuur heeft in opdracht van Gemeente De Wolden een betonfietspad langs de koekangerweg aangelegd. Het gaat om een vrijliggend fietspad tussen de dorpen Weerwille en Oosteinde. Dit fietspad is de eerste van totaal drie, waarmee de gemeente de veiligheid van fietsers wil vergroten. 

 

Hoewel het werk pas in het laatste kwartaal van 2017 werd aanbesteed en Beugel de opdracht half oktober binnenhaalde, was het doel oorspronkelijk om datzelfde jaar nog op te leveren. Dat is helaas niet gelukt. De grootste spelbreker, volgens Hoofduitvoerder Jan Wolbink: de winter… “Het is een rare winter geweest. Het was allesbehalve ‘betontechnisch’ weer. Dat wil zeggen: het was eerst heel nat en vervolgens was er een periode van vorst. Water is funest voor zo’n project. Voor beton geldt dat de temperatuur minstens 5 graden Celsius moet zijn. De winter heeft ons bij dit werk echt parten gespeeld.” Ondanks de vertraging door onwerkbaar weer, is de samenwerking met de opdrachtgever voorspoedig verlopen. Het verkeer op de weg naast het fietspad heeft niet veel hinder ondervonden van de werkzaamheden en er zijn geen klachten binnengekomen van bedrijven uit de omgeving. Hier is volgens Jan ook wel extra aandacht voor geweest. “Er zitten hier veel boeren en voor hen was het vooral belangrijk dat hun land goed bereikbaar bleef. Waar sprake was van hinder hebben we ervoor gezorgd dat we met rijplaten goede doorgangen creëerden. Hierdoor waren de bedrijven goed te bereiken.”

 

Het betonfietspad is in totaal 1750 meter lang en loopt langs de Koekangerweg, een drukke weg die de dorpen Weerwille en Oosteinde met elkaar verbindt. Het pad vormt een geheel met het omringende bos, zo vertelt Wolbink: “We hebben gehoor gegeven aan de voorwaarde om het pad slingerend door het bos aan te leggen. Hiermee wil de gemeente bereiken dat de route mooi door de natuur heen loopt.” De afronding van het werk aan dit fietspad betekent niet dat het werk in De Wolden er op zit. Beugel start dit jaar nog met de realisatie van nog twee andere fietspaden, beide in opdracht van gemeente de Wolden. “Voor de bouwvak doen we de eerste en na de bouwvak pakken we
de tweede aan.” De realisatie van deze fietspaden is opgenomen in het Fietsplan De Wolden. Doel van dit project is het verhogen van de verkeersveiligheid en verbetering van het fietsnetwerk.

 

Opdrachtgever: Gemeente De Wolden

Aannemer: Beugel Infrastructuur

Westerbork

Beugel: herinrichting Centrum Westerbork in Midden-Drenthe

Het Burgemeester Gualthirie van Weezelplein, aan de Hoofdstraat in Westerbork, vormt hét centrum van dit 4500 inwoners tellende dorp. In opdracht van Gemeente Midden-Drenthe, waar Westerbork sinds 1998 deel van uitmaakt, voert Beugel Infrastructuur de herinrichting van de dorpskern uit.

 

Werkzaamheden Westerbork

Het doel van de gemeente is om het plein rustiger te maken; een groene brink zonder activiteiten. Het zal even wennen zijn als er straks geen reuring meer is op het Van Weezelplein, maar de dorpsactiviteiten worden voortaan elders in het centrum georganiseerd, meer richting het horecagebied.

 

Ook de markt wordt verplaatst, de parkeerplekken komen in twee rijen langs de Hoofdstraat te liggen en de wegen rondom het plein worden eenrichtingsverkeer en een 30 kilometergebied.

 

De inrichting van het nieuwe plein is in afstemming met de bewoners bepaald. Uiteindelijk krijgen de bewoners van Westerbork betere afwikkeling van het verkeer, betere parkeergelegenheid en meer groen in het centrum.

 

Samen met de bewoners van Westerbork

Dorpsbouwmeester Douwe van der Laan spreekt van een mooi en breed gedragen plan:

“Er zijn veel pleinvarianten voorbijgekomen en dit is de optimale groenvariant van het gebied op en rond het plein. Het groen conserveren voor de toekomst; een echt compromis. Er was wel verzet van bijvoorbeeld de marktkooplui, maar die krijgen een nieuwe plek tegen het plein aan.”

 

Beugel Infrastructuur uit Beilen is inmiddels gestart met de uitvoering van Herinrichting van het Centrum van Westerbork. Hierbij breken we het bestaande straatwerk op en kappen diverse bomen op het plein (ook gezichtsbepalende bomen). Bijkomende werkzaamheden zijn het vervangen van de bestaande riolering, het aanvullen van de ontgraven grond, het opnieuw aanbrengen van de bestrating en rondom het plein opnieuw asfalteren.

 

Hoewel het een relatief klein werkgebied is, is het werk niet zonder uitdagingen… Maar niks wat uitvoerder Jan Wolbink en zijn ploeg niet aan kunnen:

“De grootste uitdaging is toch om telkens weer de fase op tijd klaar te hebben zodat we weer verder kunnen. Ook moet het verkeer altijd op een veilige manier doorgang houden door het centrum van Westerbork. Het is gewoon een heel mooi werk waarbij veel facetten van ons vak uitgevoerd worden. Het komt aan op goede communicatie en een correcte uitvoering!”

 

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Drenthe
Aannemer: Beugel Infrastructuur Beilen
Uitvoerder: Beugel Infrastructuur Beilen

De Wilde: Aanpassing kruispunt bij Nijeholtpade

In de gemeente Westellingwerf in provincie Friesland heeft De Wilde Grond- Weg- en Waterbouw langs de N351 ter hoogte van Nijeholtpade het verkeersonveilige kruispunt aangepast. Over deze weg rijdt het autoverkeer met hoge snelheid langs (gebiedsontsluitingsweg van 80 km/u ), waardoor het voor fietsers gevaarlijk was om over te steken. Daarom is de weg verbreed en is er een middengeleider aangelegd waar fietsers doorheen gesluisd worden.

 

In een korte uitvoeringstijd van ca. vier weken heeft De Wilde het kruispunt aangepast zonder volledige afsluiting. Door steeds aan één zijde te werken, kon het verkeer gewoon passeren.

 

Naast de verbreding en de aanleg van een middengeleider zijn er ook bushaltes geplaatst. Door de komst van de bushaltes kan de bus nu ook stoppen vlakbij het dorp. Dit maakt het voor de omgeving makkelijker om met het openbaar vervoer te reizen.

 

In één weekendafsluiting is de laatste asfaltlaag en de belijning aangebracht.

 

Opdrachtgever: Provincie Fryslân
Aannemer: De Wilde Grond- Weg- en Waterbouw
Uitvoerder: De Wilde Grond- Weg- en Waterbouw
Eemsgolaan

Beugel: Werkzaamheden aan de Eemsgolaan in Groningen

De Eemsgolaan in Groningen gaat volledig op de schop. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat er door de toenemende hoeveelheid verkeer geen goede doorstroming is van onder andere het openbaar vervoer. Ook gebeuren er teveel ongelukken op dit kruispunt. Om deze redenen hebben de gemeente en provincie Groningen gezamenlijk besloten dat het kruispunt moet worden aangepakt.

 

 

Werkzaamheden Eemsgolaan Groningen

Het plan is om een onderdoorgang voor het autoverkeer te maken. Hierdoor kruist het busvervoer niet meer het doorgaand verkeer. Het verkeer werd eerst geregeld met bebording, belijning en verschillende kleuren asfalt, maar straks gaan de auto’s via de tunnel onder de busbaan door.

 

 

Ook voor het fietsverkeer moet de situatie aan de Eemsgolaan een stuk veiliger worden. Zij kunnen onder de tunnel door en aan de westzijde van de onderdoorgang is er een afslag naar de Peizerweg richting het centrum. Ook kunnen fietsers van en naar het transferium Hoogkerk komen.

 

 

Aannemer:

Reimert Bouw en Infrastructuur

Uitvoerder:

Beugel Beilen Infrastructuur

 Opdrachtgever:  Provincie en Gemeente Groningen

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten