Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Nieuws
 • Nieuwsbrief
 • Ontwikkelingen

Reimert: Duurzame bruggen Floriade

Reimert Bouw en Infrastructuur realiseert voor de Gemeente Almere op het Floriade park twee duurzame en innovatieve bruggen, ontworpen door René van Zuuk. Een fiets- en voetgangersbrug met de naam ‘Rondje Weerwater en de bijnaam ‘Puin’ en een verkeersbrug met de naam ‘Beverbrug’ met als bijnaam ‘Spons’. Deze bijnamen zijn niet zomaar gegeven maar hebben betrekking op de duurzaamheidsaspecten van beide bruggen. We verkeren inmiddels in de afbouwfase en de bruggen moeten begin oktober gereed zijn.

 

Duurzaamheidsaspecten Brug 4 ‘Rondje Weerwater’ met de bijnaam ‘puin’
Als een brug gesloopt wordt blijven er twee bestanddelen over: betonpuin en betonijzer vandaar de bijnaam ‘puin’.

 • De brug is gebouwd met gerecyclede materialen, stalen buispalen (hergebruik);
 • De brug is gestort met cementloos-beton (CO2 reductie tot 65%);
 • De opbouw van het cementloze beton bestaat uit secundaire bouwstromen (o.a. gebroken en gewassen betongranulaat);
 • De leuning is gemaakt van gebruikt staal, o.a. hergebruik betonijzer;
 • Alle toegepaste materialen zijn recyclebaar en geschikt voor hergebruik.

 

Duurzaamheidsaspecten Brug 2 ‘Beverbrug’ met de bijnaam ‘spons’
Ook bij deze brug is CO2-reductie en hergebruik het uitgangspunt maar aan deze brug is nog een extra aspect toegevoegd, deze brug heeft over de hele lengte een 3 meter brede groenstrook en beide zijkanten zijn ‘groen’. De functie van de vaste planten is het opnemen van fijnstof en CO2. Vandaar de naam ‘spons’.

 • De brug is gestort met cementloos-beton (CO2 reductie tot 65%);
 • De opbouw van het cementloze beton bestaat uit secundaire bouwstromen (o.a. gebroken en gewassen betongranulaat);
 • De brug heeft een grote hoeveelheid vaste planten (op de brug en aan de zijkanten van de brug), deze zorgen voor opname fijnstof en extra CO2-reductie;
 • Alle toegepaste materialen zijn recyclebaar en geschikt voor hergebruik.

Reimert: Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg

In opdracht van de provincie Flevoland realiseert Reimert Bouw en Infrastructuur de Fiets- en voetgangersbrug Waterlandseweg. Samen met ontwerpbureau wUrck en ingenieursbureau ARUP zijn wij tot een duurzaam ontworpen liggerbrug gekomen over de provinciale Waterlandseweg richting Almere.

Wij hebben goed gekeken naar innovatieve manieren om duurzaam werken en circulariteit van materialen te integreren in het werk. Duurzaamheid en potentie tot hergebruik heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de gemaakte keuzes voor materialen.

Waterlandse Brug, Almere. Reimert, wUrck, Arup.

Weervast staalZo wordt voor de gehele brug (bovenbouw en kolommen) weervast staal, beter bekend als cortenstaal, gebruikt. Cortenstaal is dus een materiaal dat mooi veroudert en vrijwel geen onderhoud nodig heeft. Ook kan weervast staal zonder bewerking direct worden hergebruikt. Indien wordt gekozen voor omsmelting tot nieuw staal heeft weervast staal de voorkeur boven gewoon staal omdat er geen vervuilende conservering is. Door de brug in segmenten aan elkaar te bouten ontstaat er een demontabele brug, ideaal voor hergebruik in de nieuwe circulaire economie.

Recyclebeton
De steunpunten worden gefundeerd op poeren van recyclebeton. Hiermee besparen wij circa 10 ton CO₂ ten opzichte van regulier beton. Met betrekking tot kwaliteit is de betonklasse van recyclebeton gelijk aan regulier beton, maar het is een duurzame, milieuvriendelijke optie. Bovendien wordt het betonmengsel geproduceerd bij onze betoncentrale Cirwinn in Almere waardoor wij besparen op het aantal gereden kilometers. Aan het einde van de levensduur van het kunstwerk is het beton weer volledig herbruikbaar als grindvervanger.

Lokaal gerecycled hout
Verder maken wij voor de brugleuningen en zitbanken gebruik van gerecycled hout uit Almere. Door het gebruik van lokaal gerecycled hardhout besparen wij op de gereden kilometers en dragen wij bij aan het circulair gebruik van materialen binnen de gemeente. Uiteraard betekent dit ook dat er geen bomen gekapt worden.

BioBlocks
De brug volgt de lijn van het huidige fietspad. Met een flauw talud wordt het fietspad op de hoogte van de brug gebracht. De beëindiging van het talud wordt gemaakt met BioBlocks, volledig recyclebare bouwblokken gemaakt van plantenresten. De BioBlocks worden afgeschermd door een net van cortenstaal.

 

Fietstunnels Doornsteeg

Reimert: Fietstunnels de Doornsteeg te Nijkerk

In opdracht van de gemeente Nijkerk voert Reimert Bouw en Infrastructuur het project ‘Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk’ uit. De tunnels zijn in samenwerking met Architectenbureau wUrck en Ruim Omgevingsontwikkeling ontworpen.

 

Op de hoogte blijven:

U kunt het werk volgen via de Reimert App, gratis te downloaden in Google Play of de App Store!

 

Omgevingsmanager op dit werk:

Naam: Floortje Goossens

Telefoonnummer: 06 – 20 52 43 37

E-mailadres: fmgoossens@ruim.nl

 

Over Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk

Omdat de tunnels als het ware de rode loper van de Doornsteeg worden, is het belangrijk dat deze visueel en ruimtelijk in de omgeving passen, maar bovenal dat gebruikers zich hier veilig voelen. Bij het ontwerpen van de Arkemheentunnel en de Ambachtstunnel hebben wij het gevoel van thuiskomen, een gevoel van veiligheid en geborgenheid, centraal gesteld. Hieruit zijn twee tunnels ontstaan die duidelijk familie van elkaar zijn maar die ook hun eigen identiteit hebben.

 

Op basis van onze uitgangspunten voor sociale veiligheid (een open perspectief, een lichte beleving, een groene uitstraling en aansluiting bij de identiteit van de wijk) hebben wij twee tunnels ontworpen waarmee er een duidelijke verbinding gemaakt wordt tussen de landschappelijke en stedelijke aspecten van de omgeving:

 

Identiteit fietstunnel Arkemheenweg

Aan de oostzijde sluit de Arkemheentunnel aan op de woningen van nieuwbouwwijk de Doornsteeg en aan westzijde op de centrale weg door de wijk, de Allee. Om het stedelijke karakter aan de ene kant en het landschappelijke karakter aan de andere kant met elkaar te verbinden is de tunnel asymmetrisch ontworpen. De oostelijke keerwand is zo ontworpen dat de kleur van het metselwerk aansluit bij het kleurenpalet van de wijk. Met het reliëf in het metselwerk is het ritme van de bomen op de Allee weerspiegeld.

 

Identiteit fietstunnel Ambachtsstraat

De Ambachtstunnel verbindt nieuwbouwwijk de Doornsteeg, wat zich kenmerkt door haar open en groene karakter, met het centrum van Nijkerk. Het aansluitende fietspad wordt bovendien omringd door een waterpartij en een fietsparcours, wat zorgt voor een open gevoel. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving hebben wij er hier gekozen voor een symmetrisch ontwerp met groene taluds aan beide kanten. Zo reflecteert het groene karakter van de entree het landschappelijke, parkachtige karakter van de omgeving.

 

Onze planning (onder voorbehoud)

Datum  Communicatiemoment
12-3-2018 Reimert App pagina online
12-3-2018 Introductiebrief Reimert
1-6-2018 Voortgangsbrief Ontwerp
16-7-2018 Uitvoeringsbrief met uitnodiging informatieavond
27-8-2018 Informatieavond (locatie nader bekend te maken)
17-9-2018 Start uitvoering
22-10-2018 Voortgangsbrief Uitvoering
15-3-2019 Oplevering werk
18-3-2019 Uitnodiging deelname Omgevingsenquête
29-3-2019 Feestelijke opening Fietstunnels Doornsteeg!

Faunapassage

Reimert: Faunapassage Koningsdiep, een geslaagd project

In Beekdal Koningsdiep hebben Reimert Bouw en Infrastructuur en De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw samen een bijzonder project gerealiseerd: de aanleg van een faunapassage. Deze verbindt het Koningsdiep met de Dulf Polder. Niet per se een gemakkelijke taak aangezien de faunapassage onder de Rijksweg door moest.

 

Faunapassage: een ecologische verbinding en vorm van waterbeheer

Door de komst van de faunapassage wordt de kwaliteit van het landschap versterkt. Voor de dieren zorgt het voor een veilige oversteek langs de Rijksweg en het breidt hun territorium uit. Bovendien heeft de tunnelbak ook de functie om water, naar wat er nodig is, vast te houden, te bergen of juist af te voeren.

 

Door de verbinding ontstaat er een gebied van 240 hectare waterberging. Hierdoor wordt Dulf Polder ingericht als zomerpolder: wanneer de gebieden aan beide kanten van de Rijksweg ‘s zomers met droogte te kampen hebben, kan de waterhuishouding op deze manier beter beheerst worden.

 

Opdrachtgever:

Provincie Fryslân

Aannemer:

Reimert Bouw en Infrastructuur

Uitvoerder:

Reimert Bouw en Infrastructuur

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw

 

Stroomkanaal

Reimert: Brug bij Woudagemaal Stroomkanaal Lemmer

 

 

Een bijzondere brug over het Stroomkanaal bij Lemmer

Vervanging van de brug over het Stroomkanaal nabij Lemmer is voor Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere een bijzonder project geweest.

 

De oude beweegbare brug voor het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer moest vervangen worden en plaats maken voor een vaste, betonnen brug. Hierbij heeft opdrachtgever Provincie Fryslân de wens uitgesproken dat de nieuwe brug opgaat in het landschap en daarmee een positieve bijdrage geeft aan de omgeving van het Woudagemaal, dat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat.

 

Reimert zag hier een mooie uitdaging in: in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Tauw en de architecten van wUrck is er een doordacht ontwerp ontstaan dat volledig aan de eisen en wensen van de opdrachtgever voldeed. Vanaf het moment van gunnen wist de opdrachtgever al wat een mooie brug zij zouden krijgen, hij moest alleen nog gebouwd worden.

 

In mei 2015 is Reimert Bouw en Infrastructuur, in combinatie met K_Dekker Bouw en Infra, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. In oktober 2015 kon het verkeer via een tijdelijk aangelegde bypass het kanaal oversteken en op 24 februari 2016 werd het nieuwe brugdek al gestort. In totaal is er 1200 m³ beton gestort, over een lengte van 90 meter. Hierdoor heeft het brugdek een gewicht van circa 3500 ton. Dit maakte het project tot een van de grootste in zijn soort binnen de Reimert Groep.

 

Marcel de Vries, projectleider bij Reimert, kijkt tevreden terug op het project:

Bij de uitvoering van de brug bij Lemmer verliep alles heel snel. Juist door extra tijd uit te trekken voor de ontwerpfase hadden we een goed uitgangspunt om de werkzaamheden voorspoedig te laten verlopen.

 

Ontwerp van de Slanke Brug

Vanaf de brug heb je een goed uitzicht op het Ir. D.F. Woudagemaal. Door de indeling van de brug kunnen voetgangers en fietsers makkelijk en veilig even stoppen om naar het gemaal te kijken en foto’s te maken. Maar de brug heeft nog meer voordelen: omdat het een vaste brug is heeft het minder onderhoud nodig dan de beweegbare brug die voorheen over het Stroomkanaal lag.

 

Om tot een zo slank mogelijk brugdek(ontwerp) te komen, is er voor gekozen om het brugdek in het werk te storten. Gezien de grote overspanningen is er gekozen om niet voor een ontwerp met prefab betonnen liggers te gaan. Ook de vorm van het brugdek, dat richting de zijkanten dunner uitloopt, versterkt het visuele effect van ‘de Slanke Brug’.

 

Het midden van de brug is tevens dunner uitgevoerd. Dit markeert zo mooi het hart van het Stroomkanaal, waarvandaan het gemaal goed te zien is. Ontwerptechnisch lag hier een interessante uitdaging in om de overgang van een dik naar een dunner voorgespannen betonnen brugdek te realiseren.

 

Door het innovatieve ontwerp, de materiaalkeuze en de gekozen werkwijze heeft de brug een berekende levensduur van maar liefst 100 jaar. Dit maakt de betonnen brug over het Stroomkanaal bij Lemmer een zeer duurzaam en bijzonder kunstwerk dat één is met haar omgeving.

 

Een werk waar Reimert Bouw en Infrastructuur en K_Dekker Bouw en Infra bijzonder trots op zijn!

 

Opdrachtgever:

Provincie Fryslân

Aannemer:

Reimert Bouw en Infrastructuur

Uitvoerder:

Reimert Bouw en Infrastructuur

In samenwerking met:

Tauw, wUrck, K. Dekker

Oplevering:

juni 2016

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten