Archive

 • Sort Blog:
 • All
 • Nieuws
 • Nieuwsbrief
 • Ontwikkelingen

Reimert: Duurzame bruggen Floriade

Reimert Bouw en Infrastructuur realiseert voor de Gemeente Almere op het Floriade park twee duurzame en innovatieve bruggen, ontworpen door René van Zuuk. Een fiets- en voetgangersbrug met de naam ‘Rondje Weerwater en de bijnaam ‘Puin’ en een verkeersbrug met de naam ‘Beverbrug’ met als bijnaam ‘Spons’. Deze bijnamen zijn niet zomaar gegeven maar hebben betrekking op de duurzaamheidsaspecten van beide bruggen. We verkeren inmiddels in de afbouwfase en de bruggen moeten begin oktober gereed zijn.

 

Duurzaamheidsaspecten Brug 4 ‘Rondje Weerwater’ met de bijnaam ‘puin’
Als een brug gesloopt wordt blijven er twee bestanddelen over: betonpuin en betonijzer vandaar de bijnaam ‘puin’.

 • De brug is gebouwd met gerecyclede materialen, stalen buispalen (hergebruik);
 • De brug is gestort met cementloos-beton (CO2 reductie tot 65%);
 • De opbouw van het cementloze beton bestaat uit secundaire bouwstromen (o.a. gebroken en gewassen betongranulaat);
 • De leuning is gemaakt van gebruikt staal, o.a. hergebruik betonijzer;
 • Alle toegepaste materialen zijn recyclebaar en geschikt voor hergebruik.

 

Duurzaamheidsaspecten Brug 2 ‘Beverbrug’ met de bijnaam ‘spons’
Ook bij deze brug is CO2-reductie en hergebruik het uitgangspunt maar aan deze brug is nog een extra aspect toegevoegd, deze brug heeft over de hele lengte een 3 meter brede groenstrook en beide zijkanten zijn ‘groen’. De functie van de vaste planten is het opnemen van fijnstof en CO2. Vandaar de naam ‘spons’.

 • De brug is gestort met cementloos-beton (CO2 reductie tot 65%);
 • De opbouw van het cementloze beton bestaat uit secundaire bouwstromen (o.a. gebroken en gewassen betongranulaat);
 • De brug heeft een grote hoeveelheid vaste planten (op de brug en aan de zijkanten van de brug), deze zorgen voor opname fijnstof en extra CO2-reductie;
 • Alle toegepaste materialen zijn recyclebaar en geschikt voor hergebruik.

Reimert: Het vroege vogelbos

Groen beton is een innovatief betonmengsel waarin natuurlijke vezels uit biomassa zijn verwerkt. Het produceren en toepassen van groen beton was onderdeel van ons plan voor de competitie Upcycle City 2017. Vanuit onze recyclingmaatschappij Cirwinn hebben we deze competitie gewonnen en zijn wij, in samenwerking met Theo Pouw Groep en Millvision aan de slag gegaan. Na het onderzoeken van verschillende mengsels kunnen wij medio 2019 starten met het toepassen van groen beton. Dan begint Reimert Bouw en Infrastructuur met de herinrichting van het fietspad door het vroege vogelbos in Almere Haven. Het nieuwe fietspad wordt volledig gemaakt van groen beton, geproduceerd in de duurzame betoncentrale van Pouw, op het terrein van Cirwinn. 

n 2017 heeft de gemeente Almere met de competitie Upcycle City het bedrijfsleven uitgedaagd om mee te denken over een circulaire oplossing voor de reststromen uit de stad. Hiertoe is een projectplan ingediend met bijhorende business case, gericht op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Hierbij werkten wij samen met Theo Pouw Groep, Millvision en Groen Gas Almere. Samen zijn wij uitgeroepen tot één van de winnaars. Onderdeel van het plan: de realisatie van een duurzame betoncentrale. Deze centrale van Theo Pouw Groep is gevestigd op het terrein van Cirwinn in Almere Buiten. En op 12 september 2018 was het dan eindelijk zover: de nieuwe, duurzame betoncentrale was klaar om geopend te worden! De centrale heeft twee duurzame aspecten: grondstoffen vanuit de stad worden verwerkt in duurzaam beton, wat weer kan worden ingezet voor de stad, en het verder verduurzamen van het beton door de toevoeging van natuurlijke vezels. Onze verwachtingen van groen beton Het winnende projectplan bestaat uit 7 deelplannen, waarvan het produceren van groen beton er één is. Hierbij worden natuurlijke vezels toegevoegd aan het betonmengsel. De innovatie is erop gericht om de vezels uit biomassa direct in het beton te verwerken met de verwachting dat er minder CO2-uitstoot vrijkomt vanuit het rottingsproces van de biomassa en vanuit de productie van het beton. Daarnaast is het beton lichter, wat de benodigde transporten beperkt, groen beton absorbeert geluid beter dan regulier beton. Dit is een positieve eigenschap voor toepassing van groen beton in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in een geluidsscherm.

Proeven voor maximale kwaliteit
Na het winnen van Upcycle City is de onderzoeksfase van start gegaan om te komen tot kwalitatieve mengsels met natuurlijke vezels voor toepassingen in zowel constructief als niet-constructief groen beton. Om de kwaliteit aantoonbaar te maken zijn er proefvakken gemaakt met verschillende mengsels. Deze zijn nog voor de winter aangebracht, om te testen hoe de verschillende mengsels van groen beton de winterse weersomstandigheden zouden doorstaan. Het ging hierbij niet om de vraag of, maar hoe dit beton aan de gewenste kwaliteiten kon voldoen en hoe dit op reguliere schaal in productie kan worden genomen. Na afloop van de onderzoeksfase is het beste mengsel gekozen. Dit wordt nu daadwerkelijk toegepast. In samenwerking met de Pouw realiseren wij twee voorbeeldprojecten in Almere: 3.000 meter aan fietspad en
500 meter geluidsscherm. Deze worden gedurende twee jaar gemonitord om aan te tonen dat het groene beton inderdaad aan de verwachtingen voldoet.

 

Reimert: Distributiecentrum Hoogvliet

Reimert Bouw en Infrastructuur realiseert de infrastructurele werkzaamheden en terreinafwerking voor het nieuwe distributiecentrum van supermarktketen Hoogvliet. En dat is iets waar we bijzonder trots op zijn! In 2020 vinden de eerste activiteiten plaats in het nieuwe distributiecentrum op bedrijvenpark Prisma langs de A12 in Bleiswijk. We zullen dus flink aan de slag moeten, want het is een behoorlijke grote onderneming.    

Directeur Bas Reimert over deze opdracht:
“We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in onze ontwerpafdeling en de projectgerelateerde communicatie. Hierdoor zijn wij in staat om onze klanten van idee tot realisatie te faciliteren. Het aannemen van dit werk is voor ons een bevestiging dat onze investering van de laatste jaren, maar ook onze betrokkenheid in de ontwerpfase van het distributiecentrum, resulteert in een win-winsituatie.”


Meerdere percelen binnen één project       

Het nieuwe distributiecentrum wordt 72.000 m2, met de mogelijkheid om met nog eens 10.000 m2 uit te breiden. Hoogvliet is dan ook in 2012 al gestart met de voorbereidingen van het project en de eerste paal is begin 2018 de grond in gegaan. Het werk is opgedeeld in 12 percelen, waarvan de infrastructuur en terreinafwerking rondom het distributiecentrum samen één perceel vormen.

“Werken met zoveel verschillende percelen kan qua afstemming best een uitdaging zijn, maar dit is ons niet onbekend”, aldus Reimert. “Bij eerdere opdrachten, zoals voor KLM en Ikea, hebben wij ook gewerkt met verschillende aannemers die ieder hun eigen percelen en disciplines hadden. Vaak zijn wij de aannemer die in laatste fases van projecten met meerdere nevenaannemers in actie moet komen; het moment dat iedereen onder hoge tijdsdruk zijn onderdeel af moet ronden. Wij zijn dus gewend om onder hoge (tijds-) druk onze werkzaamheden uit te voeren.”


BREEAM Outstanding          

Het distributiecentrum wordt gebouwd met de nieuwste technieken, waarbij Hoogvliet zoveel mogelijk gebruik maakt van milieubewuste en energiebesparende toepassingen. Dit heeft te maken met hun ambitie om de BREEAM Outstanding-kwalificatie te behalen.

Een BREEAM-NL-certificering is een intensief proces, waar Reimert al in de tenderfase mee aan de slag is gegaan.

Projectleider Eelco Zijnstra:
“Om alles in goede banen te leiden, hebben wij al in de tenderfase een BREEAM-expert aangetrokken als adviseur. Tijdens de uitvoering ondersteunt deze onze uitvoerder. Daarnaast heeft ons uitvoeringsteam een training gehad met oog op hoe het ecologisch werkprotocol geïmplementeerd moet worden, op basis van wat nodig is om het certificaat BREEAM Outstanding te behalen. Hier kwamen onder meer de maatregelen uit het protocol aan bod die betrekking hebben op de infrastructuur en het terrein rond het distributiecentrum.”


Werkzaamheden

Voor Reimert zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels in volle gang.

“Wij verzorgen zelf de detailengineering van het rioolstelsel en van de betonverharding inclusief fundering. Het grootste gedeelte van de verharding, zo’n 38.000 m², zal bestaan uit een betonvloer op circa 8.500 stuks mini-vibropalen met een lengte van 15 meter. Overige delen bestaan uit bestratingsmaterialen en een groene zone”, aldus Zijnstra.

Naast verhardingswerkzaamheden levert en plaatst Reimert ook een overdekte fietsenstalling en de terreinafscherming, inclusief speedgates. De werkzaamheden van Reimert vinden plaats op het moment dat de bouw en de inrichting van het distributiecentrum nog in volle gang zijn. Daarom heeft Reimert een integrale planning en fasering opgesteld, samen met de opdrachtgever en alle nevenaannemers. Deze proactieve werkwijze zorgt ervoor dat alle aannemers hun werkzaamheden kunnen blijven uitvoeren en dat de bereikbaarheid van het distributiecentrum continu geborgd zijn.

 

Fietstunnels Doornsteeg

Reimert: Fietstunnels de Doornsteeg te Nijkerk

In opdracht van de gemeente Nijkerk voert Reimert Bouw en Infrastructuur het project ‘Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk’ uit. De tunnels zijn in samenwerking met Architectenbureau wUrck en Ruim Omgevingsontwikkeling ontworpen.

 

Op de hoogte blijven:

U kunt het werk volgen via de Reimert App, gratis te downloaden in Google Play of de App Store!

 

Omgevingsmanager op dit werk:

Naam: Floortje Goossens

Telefoonnummer: 06 – 20 52 43 37

E-mailadres: fmgoossens@ruim.nl

 

Over Aanleg Fietstunnels Doornsteeg te Nijkerk

Omdat de tunnels als het ware de rode loper van de Doornsteeg worden, is het belangrijk dat deze visueel en ruimtelijk in de omgeving passen, maar bovenal dat gebruikers zich hier veilig voelen. Bij het ontwerpen van de Arkemheentunnel en de Ambachtstunnel hebben wij het gevoel van thuiskomen, een gevoel van veiligheid en geborgenheid, centraal gesteld. Hieruit zijn twee tunnels ontstaan die duidelijk familie van elkaar zijn maar die ook hun eigen identiteit hebben.

 

Op basis van onze uitgangspunten voor sociale veiligheid (een open perspectief, een lichte beleving, een groene uitstraling en aansluiting bij de identiteit van de wijk) hebben wij twee tunnels ontworpen waarmee er een duidelijke verbinding gemaakt wordt tussen de landschappelijke en stedelijke aspecten van de omgeving:

 

Identiteit fietstunnel Arkemheenweg

Aan de oostzijde sluit de Arkemheentunnel aan op de woningen van nieuwbouwwijk de Doornsteeg en aan westzijde op de centrale weg door de wijk, de Allee. Om het stedelijke karakter aan de ene kant en het landschappelijke karakter aan de andere kant met elkaar te verbinden is de tunnel asymmetrisch ontworpen. De oostelijke keerwand is zo ontworpen dat de kleur van het metselwerk aansluit bij het kleurenpalet van de wijk. Met het reliëf in het metselwerk is het ritme van de bomen op de Allee weerspiegeld.

 

Identiteit fietstunnel Ambachtsstraat

De Ambachtstunnel verbindt nieuwbouwwijk de Doornsteeg, wat zich kenmerkt door haar open en groene karakter, met het centrum van Nijkerk. Het aansluitende fietspad wordt bovendien omringd door een waterpartij en een fietsparcours, wat zorgt voor een open gevoel. Om aan te sluiten op het groene, open karakter van de omgeving hebben wij er hier gekozen voor een symmetrisch ontwerp met groene taluds aan beide kanten. Zo reflecteert het groene karakter van de entree het landschappelijke, parkachtige karakter van de omgeving.

 

Onze planning (onder voorbehoud)

Datum  Communicatiemoment
12-3-2018 Reimert App pagina online
12-3-2018 Introductiebrief Reimert
1-6-2018 Voortgangsbrief Ontwerp
16-7-2018 Uitvoeringsbrief met uitnodiging informatieavond
27-8-2018 Informatieavond (locatie nader bekend te maken)
17-9-2018 Start uitvoering
22-10-2018 Voortgangsbrief Uitvoering
15-3-2019 Oplevering werk
18-3-2019 Uitnodiging deelname Omgevingsenquête
29-3-2019 Feestelijke opening Fietstunnels Doornsteeg!

KLM

Ubink: vergroten van motorput KLM

In 2014 heeft Ubink Bouw en Onderhoud, onder begeleiding van Sodexo, de motorput van KLM op Schiphol Oost vergroot. Dit was nodig omdat onderhoud aan de motoren van de Boeing 787 Dreamliner hierin moeten plaatsvinden. De bestaande situatie was te klein voor deze motoren. De nieuwe motorput heeft een omvang van 4 meter breed, 4 meter diep en 13 meter lang.

 

Om de nieuwe motorput te realiseren moest eerst de omliggende grond ontgraven worden. Dit bracht een uitvoeringsrisico met zich mee omdat het gehele werkgebied 4 meter onder zeeniveau ligt. Hierdoor bevindt het grondwater zich vlak onder de oppervlakte. Na het ontgraven, met de nodige ingestelde maatregelen tegen het grondwater, is de vloer van de put gestort en zijn de damwanden, van 3 ton per stuk, geplaatst.

 

Tijdens het vergroten van de motorput vond de bedrijfsvoering van KLM gewoon doorgang. Ubink Bouw en Onderhoud denkt altijd met haar opdrachtgevers mee aan oplossingen om de bedrijfsvoering zo min mogelijk te hinderen tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. Om tijd te winnen heeft Ubink 6 weken lang 24 uur per dag doorgewerkt zodat het werk zo min mogelijk overlast zou veroorzaken en het onderhoud van de motoren van de Dreamliner zo snel mogelijk weer opgepakt konden worden.

 

De hoge tijdsdruk en de uitdagende omstandigheden maakten dit een ingewikkeld project. Maar Ubink Bouw en Onderhoud heeft, in samenwerking met opdrachtgever KLM en coördinator Sodexo, deze klus als team geklaard en daarmee weer uitzonderlijk werk geleverd. Ubink Bouw en Onderhoud voert tevens continu onderhoud uit voor KLM/Sodexo, met volledige doorgang van de bedrijfsvoering.

 

Ubink vergroot motorput van KLM

Opdrachtgever: KLM
Aannemer: Reimert Bouw en Infrastructuur
Uitvoerder: Ubink Bouw en Onderhoud
Samenwerking: Sodexo

 

Faunapassage

Reimert: Faunapassage Koningsdiep, een geslaagd project

In Beekdal Koningsdiep hebben Reimert Bouw en Infrastructuur en De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw samen een bijzonder project gerealiseerd: de aanleg van een faunapassage. Deze verbindt het Koningsdiep met de Dulf Polder. Niet per se een gemakkelijke taak aangezien de faunapassage onder de Rijksweg door moest.

 

Faunapassage: een ecologische verbinding en vorm van waterbeheer

Door de komst van de faunapassage wordt de kwaliteit van het landschap versterkt. Voor de dieren zorgt het voor een veilige oversteek langs de Rijksweg en het breidt hun territorium uit. Bovendien heeft de tunnelbak ook de functie om water, naar wat er nodig is, vast te houden, te bergen of juist af te voeren.

 

Door de verbinding ontstaat er een gebied van 240 hectare waterberging. Hierdoor wordt Dulf Polder ingericht als zomerpolder: wanneer de gebieden aan beide kanten van de Rijksweg ‘s zomers met droogte te kampen hebben, kan de waterhuishouding op deze manier beter beheerst worden.

 

Opdrachtgever:

Provincie Fryslân

Aannemer:

Reimert Bouw en Infrastructuur

Uitvoerder:

Reimert Bouw en Infrastructuur

De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw

 

Stroomkanaal

Reimert: Brug bij Woudagemaal Stroomkanaal Lemmer

 

 

Een bijzondere brug over het Stroomkanaal bij Lemmer

Vervanging van de brug over het Stroomkanaal nabij Lemmer is voor Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere een bijzonder project geweest.

 

De oude beweegbare brug voor het Ir. D.F. Woudagemaal bij Lemmer moest vervangen worden en plaats maken voor een vaste, betonnen brug. Hierbij heeft opdrachtgever Provincie Fryslân de wens uitgesproken dat de nieuwe brug opgaat in het landschap en daarmee een positieve bijdrage geeft aan de omgeving van het Woudagemaal, dat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat.

 

Reimert zag hier een mooie uitdaging in: in nauwe samenwerking met ingenieursbureau Tauw en de architecten van wUrck is er een doordacht ontwerp ontstaan dat volledig aan de eisen en wensen van de opdrachtgever voldeed. Vanaf het moment van gunnen wist de opdrachtgever al wat een mooie brug zij zouden krijgen, hij moest alleen nog gebouwd worden.

 

In mei 2015 is Reimert Bouw en Infrastructuur, in combinatie met K_Dekker Bouw en Infra, gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. In oktober 2015 kon het verkeer via een tijdelijk aangelegde bypass het kanaal oversteken en op 24 februari 2016 werd het nieuwe brugdek al gestort. In totaal is er 1200 m³ beton gestort, over een lengte van 90 meter. Hierdoor heeft het brugdek een gewicht van circa 3500 ton. Dit maakte het project tot een van de grootste in zijn soort binnen de Reimert Groep.

 

Marcel de Vries, projectleider bij Reimert, kijkt tevreden terug op het project:

Bij de uitvoering van de brug bij Lemmer verliep alles heel snel. Juist door extra tijd uit te trekken voor de ontwerpfase hadden we een goed uitgangspunt om de werkzaamheden voorspoedig te laten verlopen.

 

Ontwerp van de Slanke Brug

Vanaf de brug heb je een goed uitzicht op het Ir. D.F. Woudagemaal. Door de indeling van de brug kunnen voetgangers en fietsers makkelijk en veilig even stoppen om naar het gemaal te kijken en foto’s te maken. Maar de brug heeft nog meer voordelen: omdat het een vaste brug is heeft het minder onderhoud nodig dan de beweegbare brug die voorheen over het Stroomkanaal lag.

 

Om tot een zo slank mogelijk brugdek(ontwerp) te komen, is er voor gekozen om het brugdek in het werk te storten. Gezien de grote overspanningen is er gekozen om niet voor een ontwerp met prefab betonnen liggers te gaan. Ook de vorm van het brugdek, dat richting de zijkanten dunner uitloopt, versterkt het visuele effect van ‘de Slanke Brug’.

 

Het midden van de brug is tevens dunner uitgevoerd. Dit markeert zo mooi het hart van het Stroomkanaal, waarvandaan het gemaal goed te zien is. Ontwerptechnisch lag hier een interessante uitdaging in om de overgang van een dik naar een dunner voorgespannen betonnen brugdek te realiseren.

 

Door het innovatieve ontwerp, de materiaalkeuze en de gekozen werkwijze heeft de brug een berekende levensduur van maar liefst 100 jaar. Dit maakt de betonnen brug over het Stroomkanaal bij Lemmer een zeer duurzaam en bijzonder kunstwerk dat één is met haar omgeving.

 

Een werk waar Reimert Bouw en Infrastructuur en K_Dekker Bouw en Infra bijzonder trots op zijn!

 

Opdrachtgever:

Provincie Fryslân

Aannemer:

Reimert Bouw en Infrastructuur

Uitvoerder:

Reimert Bouw en Infrastructuur

In samenwerking met:

Tauw, wUrck, K. Dekker

Oplevering:

juni 2016

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op ''toestaan cookies" om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten