De Wilde Grond-, Weg- en Waterbouw bestaat uit vakbekwame, enthousiaste medewerkers die elke dag hart voor de zaak tonen. Wij staan bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer en zijn continue op zoek naar nieuwe manieren om het beste uit onze mensen te halen. Ook in de toekomst. Subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) kan ons hierbij helpen.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Je talenten moet je gebruiken, niet in de grond stoppen. Het inzetten op individuele capaciteiten en wensen van je medewerkers om zo het beste in hen naar boven te halen, dat is duurzame inzetbaarheid. Wanneer medewerkers zich gewaardeerd en uitgedaagd voelen vergroot dit het werkplezier. Bovendien verhoogt hierdoor de arbeidsproductiviteit en vermindert het (langdurig) ziekteverzuim.

Speerpunten van duurzame inzetbaarheid:

  • Gezond en veilig werken om ziekteverzuim en (psychische) overbelasting tegen te gaan;
  • Inzetten op brede inzetbaarheid van medewerkers en tegemoet komen aan hun wensen in loopbaanontwikkeling;
  • Ontwikkeling en educatie van medewerkers stimuleren: je bent nooit te oud om te leren;
  • Ontspannen bedrijfscultuur bewaken om een prettige samenwerking te waarborgen;
  • Flexibele werktijden mogelijk maken om werk en privé makkelijker te combineren, denk aan ouderschapsverlof, scholing of mantelzorg.

Subsidie van het Europees Sociaal Fonds

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is dit jaar 13 miljoen euro beschikbaar gesteld om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. De subsidie is bedoeld voor uiteenlopende projecten die zorgen dat medewerkers betrokken, vitaal en gemotiveerd blijven. Het ESF is het belangrijkste Europese instrument om werkgelegenheid te ondersteunen. Zij helpen mensen aan beter werk en zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Wat betekent dit voor De Wilde GWW?

Wij hebben deze subsidie aangevraagd om jonge leerlingen binnen ons bedrijf te ondersteunen en te stimuleren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Door jonge mensen een vak te leren houden wij ons bedrijf levendig en dragen bij aan het stimuleren van werkgelegenheid.

Wie helpen ons hierbij?

  • De leerlingen worden ondersteund door Stratenmakersbedrijf Kaspers;
  • Voor het aanvragen van de subsidie staat Katoele Subsidie Experts ons bij.