Groen beton is een innovatief betonmengsel waarin natuurlijke vezels uit biomassa zijn verwerkt. Het produceren en toepassen van groen beton was onderdeel van ons plan voor de competitie Upcycle City 2017. Vanuit onze recyclingmaatschappij Cirwinn hebben we deze competitie gewonnen en zijn wij, in samenwerking met Theo Pouw Groep en Millvision aan de slag gegaan. Na het onderzoeken van verschillende mengsels kunnen wij medio 2019 starten met het toepassen van groen beton. Dan begint Reimert Bouw en Infrastructuur met de herinrichting van het fietspad door het vroege vogelbos in Almere Haven. Het nieuwe fietspad wordt volledig gemaakt van groen beton, geproduceerd in de duurzame betoncentrale van Pouw, op het terrein van Cirwinn.

In 2017 heeft de gemeente Almere met de competitie Upcycle City het bedrijfsleven uitgedaagd om mee te denken over een circulaire oplossing voor de reststromen uit de stad. Hiertoe is een projectplan ingediend met bijhorende business case, gericht op de reststromen die vrijkomen bij het onderhoud en beheer van de stad: biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Hierbij werkten wij samen met Theo Pouw Groep, Millvision en Groen Gas Almere. Samen zijn wij uitgeroepen tot één van de winnaars. Onderdeel van het plan: de realisatie van een duurzame betoncentrale. Deze centrale van Theo Pouw Groep is gevestigd op het terrein van Cirwinn in Almere Buiten. En op 12 september 2018 was het dan eindelijk zover: de nieuwe, duurzame betoncentrale was klaar om geopend te worden! De centrale heeft twee duurzame aspecten: grondstoffen vanuit de stad worden verwerkt in duurzaam beton, wat weer kan worden ingezet voor de stad, en het verder verduurzamen van het beton door de toevoeging van natuurlijke vezels. Onze verwachtingen van groen beton Het winnende projectplan bestaat uit 7 deelplannen, waarvan het produceren van groen beton er één is. Hierbij worden natuurlijke vezels toegevoegd aan het betonmengsel. De innovatie is erop gericht om de vezels uit biomassa direct in het beton te verwerken met de verwachting dat er minder CO2-uitstoot vrijkomt vanuit het rottingsproces van de biomassa en vanuit de productie van het beton. Daarnaast is het beton lichter, wat de benodigde transporten beperkt, groen beton absorbeert geluid beter dan regulier beton. Dit is een positieve eigenschap voor toepassing van groen beton in de bebouwde omgeving, bijvoorbeeld in een geluidsscherm.

Proeven voor maximale kwaliteit

Na het winnen van Upcycle City is de onderzoeksfase van start gegaan om te komen tot kwalitatieve mengsels met natuurlijke vezels voor toepassingen in zowel constructief als niet-constructief groen beton. Om de kwaliteit aantoonbaar te maken zijn er proefvakken gemaakt met verschillende mengsels. Deze zijn nog voor de winter aangebracht, om te testen hoe de verschillende mengsels van groen beton de winterse weersomstandigheden zouden doorstaan. Het ging hierbij niet om de vraag of, maar hoe dit beton aan de gewenste kwaliteiten kon voldoen en hoe dit op reguliere schaal in productie kan worden genomen. Na afloop van de onderzoeksfase is het beste mengsel gekozen. Dit wordt nu daadwerkelijk toegepast. In samenwerking met de Pouw realiseren wij twee voorbeeldprojecten in Almere: 3.000 meter aan fietspad en

500 meter geluidsscherm. Deze worden gedurende twee jaar gemonitord om aan te tonen dat het groene beton inderdaad aan de verwachtingen voldoet.

 

Bekijk meer projecten