Reimert Bouw en Infrastructuur is gestart met het project 'Revitalisering Molletjesveer Fase II' in opdracht van de Gemeente Zaanstad, waarbij Ruim Omgevingsontwikkeling het omgevingsmanagement uitvoert.

Het doel van dit project is om het industrieterrein Molletjesveer II en de omgeving toekomstbestendig te maken en een vernieuwde uitstraling te geven. Dit wordt bereikt door het vervangen van de klinkerbestrating en riolering, het aanleggen van asfalt op de rijwegen, en het vernieuwen van parkeervakken en trottoirs met nieuwe klinkers.

Het project omvat indrukwekkende cijfers:

  • 4200 meter riool wordt vervangen
  • 30.000 m² betonstraatsteen wordt verwijderd en duurzaam hergebruikt
  • 16.000 m² nieuw straatsteen wordt aangebracht op trottoirs en parkeervakken
  • 8000 ton asfalt wordt aangebracht op de rijbaan

Vanwege de aanwezigheid van 160 bedrijven en 20 woningen op het terrein is nauwkeurig omgevingsmanagement essentieel. Dit omvat het waarborgen van de bereikbaarheid van panden en het efficiënt omgaan met tijdelijke onderbrekingen door werkzaamheden aan kabels en leidingen.

De omgevingsmanager speelt hierbij een cruciale rol door contact te onderhouden met stakeholders en werkzaamheden tijdig af te stemmen. Er is in december 2017 al gestart met voorbereidingen, zoals het plannen van een informatieavond en het opzetten van een communicatieplan. Tijdens de uitvoering blijft de omgevingsmanager in contact met betrokkenen om hinder te minimaliseren en de uitvoeringsplanning te handhaven.

Het project maakt gebruik van EMVI-prestatiemeting om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Reimert Bouw en Infrastructuur heeft beloofd minimaal een 8,6 gemiddeld op de EMVI-prestatiemeting te behalen, wat tot op heden wordt nageleefd, waardoor het vertrouwen van de opdrachtgever in een voorspoedige uitvoering wordt versterkt.

 

Bekijk meer projecten